Projekt

COST CA18239 Conservation of freshwater mussels: Pan-European approach.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Wojciech Bielański

tel.: 12 370 35 22

dr Adam Ćmiel

tel.: 12 370 35 61

dr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61
Źródło finansowania:Horison 2020
Kwota na realizację:175 946,55 EURO
Okres realizacji: 2019 - 2023
Opis projektu:

Małże słodkowodne stanowią dużą, zróżnicowaną i ważną grupę, ponieważ mogą zdominować biomasę wielu ekosystemów wodnych. Co więcej, należą one do najbardziej zagrożonych grup taksonomicznych na świecie. Badania nad ekologią i ochroną małży słodkowodnych stanowią podstawę dla interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych badań i innowacji, włączając wiedzę do praktyki ochrony wód słodkich. Małże słodkowodne pełnią kluczowe funkcje i usługi ekosystemowe, takie jak oczyszczanie wody i obieg składników odżywczych, mogą więc być wykorzystywane jako narzędzia do poprawy funkcji i usług ekosystemów, a także stanowić ważne wskaźniki jakości ekosystemów. Dzięki międzynarodowej współpracy naukowców z różnych dyscyplin, zarówno w ramach nauk biologicznych, jak i poza nimi, wraz z udziałem interesariuszy i organizacji pozarządowych, działanie to będzie miało na celu pełne zrozumienie kryzysu różnorodności biologicznej, z jakim borykają się małże słodkowodne w Europie. Opracowane zostaną, oparte na dowodach naukowych, rozwiązania mające na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu, w których pośredniczą te organizmy. Obecnie działanie to obejmuje 108 naukowców z 29 krajów.

www.confremus.eu

https://www.cost.eu/actions/CA18239/#tabs|Name:overview

Lista projektów