Projekt

 2018/02/X/NZ8/01677, MINIATURA 2. Jak okres wiosennej migracji i sezonu lęgowego wpływa na dynamikę infekcji malarycznych u długodystansowego migranta – rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus?.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Bielański

tel.: 12 370 35 22
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:48 020,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2019
Lista projektów