Pracownicy

dr Maciej Konopiński

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Maciej Konopiński

tel.: 12 370 35 53
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny
Tematyka badań:

Genetyka konserwatorska, genetyka ekologiczna, filogeografia

Kariera naukowa:

2008

praca doktorska, Zmienność genetyczna i asymetria fluktuacyjna u niepylaka mnemozyny (Parnassius mnemosyne L.) w Polsce, Instytut Ochrony Przyrody PAN, promotor: Prof. dr hab. Henryk Okarma.

1992-1997

praca magisterska, Rola modzeli godowych u kumaka górskiego (Bombina variegata  L.); Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemii, Zakład anatomii porównawczej. Promotor: Prof. dr hab. Jacek M. Szymura

Przebieg pracy:

2000-dziś Insytut Ochrony Przyrody PAN,

Pełnione funkcje:

Adjunkt

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Konopiński M.K., Baś G., Bojarska K. 2021.

Can attitude toward humans cause isolation? Marked genetic distinction of urban wild boar population. Hystrix - the Italian Journal of Mammalogy.

Konopiński M.K. 2020.

Shannon diversity index: A call to replace the original Shannon’s formula with unbiased estimator in the population genetics studies. PeerJ (8): e9391. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Konopiński M., Hoffman E., Trujillo A., Zalewski A. 2019.

Comparing raccoon major histocompatibility complex diversity in native and introduced ranges: Evidence for the importance of functional immune diversity for adaptation and survival in novel environments. Evolutionary Applications 00: 1-16, DOI: 10.1111/eva.12898. Pobierz pdf

Pilot M., Greco C., vonHoldt B.M., Randi E., Jędrzejewski W., Sidorovich V.E., Konopiński M.K., Ostrander E.A., Wayne R.K. 2018.

Widespread, long-term admixture between grey wolves and domestic dogs across Eurasia and its implications for the conservation status of hybrids. Evolutionary Applications, Wiley: DOI: 10.1111/eva.12595.

Konopiński M.K., Amirowicz A. 2017.

Genetic composition of a population of natural common bream Abramis brama × roach Rutilus rutilus hybrids and their morphological characteristics in comparison with parent species. Journal of Fish Biology, DOI: 10.1111/jfb.13506.

Peruń A., Biedroń R., Konopiński M., Białecka A., Marcinkiewicz J., Józefowski Sz. 2016.

Phagocytosis of live versus killed or fluorescently labeled bacteria by macrophages differ in both magnitude and receptor-specificity. Immunology and Cell Biology (9 November): (doi:10.1038/icb.2016.112).

Biedroń R., Konopiński MK., Marcinkiewicz J., Józefowski S. 2015.

Oxidation by Neutrophils-Derived HOCl Increases Immunogenicity of Proteins by Converting Them into Ligands of Several Endocytic Receptors Involved in Antigen Uptake by Dendritic Cells and Macrophages. PLOS One 10 (4): e0123293 (doi:10.1371/journal.pone.0123293).

Czarnomska S.D., Jędrzejewska B., Borowik T., Niedziałkowska M., Stronen A.V., Nowak S., Mysłajek R.W., Okarma H., Konopiński M., Pilot M., Śmietana W., Caniglia R., Fabbri E., Randi E., Pertoldi C., Jędrzejewski W. 2013.

Concordant mitochondrial and microsatellite DNA structuring between Polish lowland and Carpathian Mountain wolves. Conservation Genetics 13: 1-18.

Konopiński M.K., Amirowicz A., Kotlík P., Kukuła K., Bylak A., Pekarik L., Šediva A. 2013.

Back from the brink: the Holocene history of the Carpathian barbel Barbus carpathicus. PLOS ONE 8: DOI: 10.1371/journal.pone.0082464.

Ratkiewicz M., Matosiuk M., Kowalczyk R., Konopiński M.K., Okarma H., Ozolins J., Männil P., Ornicans A., Schmidt K. 2012.

High levels of population differentiation in Eurasian lynx at the edge of the species' western range in Europe revealed by mitochondrial DNA analyses. Animal Conservation 15: 603-612 (DOI: 10.1111/j.1469-1795.2012.00556.x).

Schmidt K., Ratkiewicz M., Konopiński M.K. 2011.

Genetic variability in the Eurasian lynx, and its importance for conservation in the context of habitat and climate change. Mammal Review 41 (2): 112-124.

Biedrzycka A., Konopiński M. 2008.

Genetic variability and the effect of habitat fragmentation in spotted suslik Spermophilus suslicus populations from two different regions. Conservation Genetics 9 (5): 1211-1221.

Gratton P., Konopiński M.K., Sbordoni V. 2008.

Pleistocene evolutionary history of the Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne): genetic signatures of climate cycles and a ‘time-dependent’ mitochondrial substitution rate. Molecular Ecology 17 (19): 4248-4262.

Konopiński M.K. 2007.

A set of primers conserved in genus Parnassius (Lepidoptera, Papilionidae) for amplification and sequencing of 1016bp fragment of cytochrome oxidase subunit I from museum specimens. Molecular Ecology Notes 8 (3): 675-677.

Konopiński M.K., Amirowicz A., Kukuła K. 2007.

Probable direction of the postglacial colonization of rivers on northern slopes of the Carpathian Ridge by Barbus carpathicus (Teleostei: Cyprinidae) evidenced by cline of genetic variation. Journal of Fish Biology 70 (Supplement C): 406–415. Pobierz pdf
inne publikacje oryginalne

Konopiński M.K., Berezowska-Cnota T., Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T. 2018.

Ocena liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 410-421.

Konopinski M.K., Amirowicz A. 2015.

Molecular and biometric characterization of natural bream x roach hybrids population in the Dobczyce Reservoir (S Poland). Frontiers in Marine Science (00112): (DOI=10.3389/conf.FMARS.2015.03.00112).

Branicki W., Olszańska A., Konopiński M.K. 2006.

Sequence variation in the control region of mitochondrial DNA within a population sample of domestic cats Felis catus Linnaeus – implication for domestic and wildcat differentiation. Problems of Forensic Sciences 68: 279-288.
publikacje popularno-naukowe

Konopiński M. 2021.

Genetyka konserwatorska, czyli ochrona przyrody w próbówce. Cz. I: Ochrona zmienności wewnątrzgatunkowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 14-21.

Konopiński M., Biedrzycka A. 2021.

Genetyka konserwatorska, czyli ochrona przyrody w próbówce cz. II: Genetyka jako narzędzie w ochronie przyrody. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (4): 4-13. Pobierz pdf

Konopiński M.K. 2009.

Pleistocene evolutionary history of Central and Eastern European populations of the Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne). Polish Academy of Sciences, Annual Report 2009: 40-41.

Projekty

2020/37/B/NZ8/03801 Badanie zmienności genomowej w kontekście sukcesu gatunku inwazyjnego na przykładzie szopa pracza.
Kierownik projektu:

dr hab. Aleksandra Biedrzycka, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 53
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarach Natura 2000: Ostoja Gorczańska PLH120018, Ostoja Popradzka PLH120019.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Monitoring wilka w obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050, Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 i Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie PLH020063 – kontynuacja.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
2013/08/M/NZ9/00469 Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek dzikie zwierzęta.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
N N304 276940 Naturalne mieszańce ryb w środowisku antropogenicznym: identyfikacja molekularna i tempo wzrostu w porównaniu z gatunkami rodzicielskimi.
Kierownik projektu:

dr hab. Antoni Amirowicz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 43
N N304 382138 Kolonizacja obszarów miejskich przez dziki - problemy ekologiczne i społeczne.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32
6P04G 109 21 Przyrodnicze uwarunkowania bytowania rysia euroazjatyckiego w Karpatach.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
powrót do listy pracowników