Projekt

 Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarach Natura 2000: Ostoja Gorczańska PLH120018, Ostoja Popradzka PLH120019.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Wykonawcy:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32

dr Maciej Konopiński

tel.: 12 370 35 53
Źródło finansowania:Umowa z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie
Kwota na realizację:1.) 127 305,00 PLN (brutto) 2.) 177 120,00 PLN (brutto)
Okres realizacji: 2020 - 2020
Opis projektu:

Zadanie realizowane w konsorcjum:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, ul. Aleja Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków (lider) oraz Mentor Consulting sp. z o. o. Środowiskowa sp. k. ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń (konsorcjant).

1.      wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018 (ekspertyza teriologiczna) w zakresie 3 gatunków dużych drapieżników: wilka, rysia i niedźwiedzia.

2.      wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 (ekspertyza teriologiczna) w zakresie 3 gatunków dużych drapieżników: wilka, rysia i niedźwiedzia.

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych, teriologicznych, na obszarach Natura 2000: Ostoja Gorczańska PLH120018, Ostoja Popradzka PLH120019”.

Lista projektów