Projekt

N N304 276940 Naturalne mieszańce ryb w środowisku antropogenicznym: identyfikacja molekularna i tempo wzrostu w porównaniu z gatunkami rodzicielskimi.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Maciej Konopiński

tel.: 12 370 35 53
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:208 750 PLN
Okres realizacji: 2011 - 2015
Lista projektów