Projekt

2019/32/T/NZ8/00343 Czynniki krajobrazowe i lokalne wpływające na występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin wzdłuż sieci dróg w Polsce.
Kierownik projektu:

dr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:144696
Okres realizacji: 2019 - 2020
Lista projektów