Pracownicy

dr Arkadiusz Frohlich

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Arkadiusz Frohlich

tel.: 12 370 35 62
Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Biologiczne konsekwencje zmian klimatu

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Fröhlich A., Kotowska D., Martyka R., Symonds M. R. E. 2023.

Allometry reveals trade-offs between Bergmann’s and Allen’s rules, and different avian adaptive strategies for thermoregulation. Nature Communications 14: 1101. Pobierz pdf

Ciach M., Faraś H., Fröhlich A., Fedyń I. 2022.

Contrasting effects of light and noise pollution interact with natural vegetation remnants: Human-related indicators of the habitat suitability for ungulates in the urban landscape. Ecological Indicators 142: 109261. Pobierz pdf
publikacje popularno-naukowe

Fröhlich A. 2021.

Martwe drewno a dzięcioły w miastach – perspektywy ochrony na przykładzie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 30-47.

Projekty

2020/36/C/NZ8/00473 Konsekwencje reguł Bergmanna i Allena dla nisz ekologicznych: badania globalnego zgrupowania dzięciołów.
Kierownik projektu:

dr Arkadiusz Frohlich

tel.: 12 370 35 62
powrót do listy pracowników