Pracownicy

dr Arkadiusz Frohlich

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Arkadiusz Frohlich

tel.: 12 370 35 62
Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Biologiczne Konsekwencje Zmian Klimatu

Publikacje

publikacje popularno-naukowe

Fröhlich A. 2021.

Martwe drewno a dzięcioły w miastach – perspektywy ochrony na przykładzie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 30-47.

Projekty

2020/36/C/NZ8/00473 Konsekwencje reguł Bergmanna i Allena dla nisz ekologicznych: badania globalnego zgrupowania dzięciołów.
Kierownik projektu:

dr Arkadiusz Frohlich

tel.: 12 370 35 62
powrót do listy pracowników