Projekt

 Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34
Źródło finansowania:Umowa numer GIOŚ/ZP/73/2021/DMŚ/NFOŚ
Okres realizacji: 2021
Lista projektów