Projekt

POIS.02.04.00-00-0014/16 Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym https://pulspois.iop.krakow.pl.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, WFOŚiGW, IOP PAN
Kwota na realizację:Wydatki kwalifikowane: 795 800,00 PLN
Okres realizacji: 2017 - 2021
Opis projektu:

Odnośnik do strony projektu Puls: https://pulspois.iop.krakow.pl

Projekt ma na celu skuteczną ochronę in situ trzech gatunków roślin poprzez wprowadzanie osobników na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym. Działaniami objęte są: starzec cienisty (Senecio umbrosus), głodek karyntyjski (Draba siliquosa) i sasanka słowacka (Pulsatilla slavica). Gatunki te jedyne swoje stanowiska w Polsce mają na terenie Tatr, przy czym głodek karyntyjski występuje na dwóch skrajnie mało licznych stanowiskach, sasanka słowacka występuje na jednym stanowisku, a starzec cienisty wyginął ponad 20 lat temu i posiada obecnie status gatunku wymarłego na stanowiskach naturalnych. Zasadniczą częścią projektu są prace prowadzone na obszarze TPN obejmujące wsiedlanie roślin przygotowanych i wyselekcjonowanych w hodowlach laboratoryjnych i ogrodowych oraz systematyczne monitorowanie utworzonych stanowisk.

Informacja o mechanizmie sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w projekcie: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Lista projektów