Pracownicy

dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 40
Jednostki organizacyjne:
Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich
Tematyka badań:

Strategie życiowe roślin. Koszty reprodukcji.

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Lipińska A.M., Ćmiel A.M., Olejniczak P., Gąsienica-Staszeczek M. 2024.

Constraints on habitat possibilities: overwintering of a micro snail species facing climate change consequences in a harsh environment. Folia Biologica (Kraków) 72 (1): 1-10. https://doi.org/10.3409/fb_72-1.01. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Wysoczański W., Węgrzyn E., Olejniczak P. 2023.

Flowers of Impatiens glandulifera as hubs for both pollinators and pathogens. NeoBiota, Pensoft 87: 1–26. Pobierz pdf

Kapusta J., Kruczek M., Pochron E., Olejniczak P. 2022.

Welfare of encaged rodents: Species specific behavioral reaction of voles to new enrichment items. Applied Animal Behaviour Science, Elsevier 246 (105522).

Najberek K., Solarz W., Gąsienica‑Staszeczek M., Olejniczak P. 2022.

Role of enemy release and hybridization in the invasiveness of Impatiens balfourii and I. glandulifera. Journal of Plant Research, Springer 135 (5): 637-646 .

Komur P., Chachuła P., Kapusta J., Wierzbowska I., Rola K., Olejniczak P., Mleczko P. 2021.

What determines species composition and diversity of hypogeous fungi in the diet of small mammals? A comparison across mammal species, habitat types and seasons in Central European mountains. Fungal Ecology, Elsevier 50 (101021).

Franklin S. B., Olejniczak P., Samulak E., Šibíková M., Bacigál T., Nechaj J., Šibík J. 2020.

Clonal plants in disturbed mountain forests: Heterogeneity enhances ramet integration.. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, Elsevier 44: 125533.

Najberek K., Olejniczak P., Berent K., Gąsienica- Staszeczek M., Solarz W. 2020.

The ability of seeds to float with water currents contributes to the invasion success of Impatiens balfourii and I. glandulifera. Journal of Plant Research, Springer: DOI 10.1007/s10265-020-01212-0. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Pusz W., Patejuk K., Olejniczak P. 2020.

Two sides of the same coin: Does alien Impatiens balfourii fall into an ecological trap after releasing from enemies?. Environmental and Experimental Botany 176: 104103. Pobierz pdf

Dominiak-Świgoń M., Olejniczak P., Nowak M., Lembicz M. 2019.

Hyperspectral imaging in assessing the condition of plants: strengths and weaknesses. Biodiversity Research and Conservation 55 (1): 25-30.

Dominiak M., Olejniczak P., Lembicz M. 2019.

Diversified impact of mycorrhizal inoculation on mother plants and daughter ramets in the clonally spreading plant Hieracium pilosella L. (Asteraceae). Plant Ecology 220: 757-763.

Najberek K., Pusz W., Solarz W., Olejniczak P. 2018.

The seeds of success: release from fungal attack on seeds may influence the invasiveness of alien Impatiens. Plant Ecology 219(10): 1197-1207. Pobierz pdf

Olejniczak P., Czarnoleski M., Delimat A., Bartosz M.M., Szczepka Sz. 2018.

Seed size in mountain herbaceous plants changes with elevation in a species-specific manner. PloS one 13 (6): e0199224.

Gąsienica-Staszeczek M., Zając K., Zając T., Olejniczak P. 2017.

In vitro culture of glochidia of the threatened freshwater mussel Unio crassus Philipsson 1788- the dilution problem. Invertebrate Reproduction & Development, DOI: 10.1080/07924259.2017.1362482 < http://www.tandfonline.com/eprint/GfZagxVHCdGtMuuHBFCW/full>.

Najberek K., Nentwig W., Olejniczak P., Król W., Baś G., Solarz W. 2017.

Factors limiting and promoting invasion of alien Impatiens balfourii in Alpine foothills. Flora - Morphol. Distrib. Funct. Ecol. Plants 234: 224-232, DOI: 0.1016/j.flora.2017.08.002. Pobierz pdf

Ślesak H., Dziedzic K., Kwolek D., Cygan M., Mizia P., Olejniczak P., Joachimiak A. J. 2017.

Female versus male: Rumex thyrsiflorus Fingerh. under in vitro conditions. Does sex influence in vitro morphogenesis?. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Springer 129 (3): 521-532, DOI: 10.1007/s11240-017-1197-4. Pobierz pdf

Czarnoleski M., Olejniczak P., Górzyńska K., Kozłowski J., Lembicz M. 2013.

Altered allocation to roots and shoots in the endoplazmatyczny seedlings of Puccinellia distans (Poaceae). Plant Biology 15: 264-273.

Czarnoleski M., Pawlik K., Olejniczak P., Kozłowski J., Lembicz M. 2012.

An endophytic fungus reduces herbivory in its recently colonised grass host: a food-choice experiment on common voles, weeping alkaligrass and Epichloë typhina. Plant Ecology 213 (6): 1049-1053.

Bogdanowicz A.M., Olejniczak P., Lembicz M., et al. 2011.

Costs of reproduction in life history of a perennial plant Carex secalina. Central European Journal of Biology 6: 870-877.

Lembicz M., Gorzynska K., Olejniczak P. 2011.

Geographical distribution and effects of choke disease caused by Epichloe typhina in populations of the grass Puccinellia distans in Poland. Sydowia 63: 35-48.

Lembicz M., Olejniczak P., Zukowski W., et al. 2011.

Effect of mother plant age on germination and size of seeds and seedlings in the perennial sedge Carex secalina (Cyperaceae). Flora 206: 158-163.

Olejniczak P. 2011.

Overcompensation in response to simulated herbivory in the perennial herb Sedum maximum. Plant Ecology 212 (11): 1927-1935.
inne publikacje oryginalne

Gąsienica-Staszeczek M., Olejniczak P. 2016.

Ochrona ex situ zagrożonych gatunków roślin na przykładzie działań Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (1): 14-25.
publikacje popularno-naukowe

Samulak E., Olejniczak P. 2020.

Czy ubożenie różnorodności gatunkowej roślin można powstrzymać? Przykład działań prowadzonych na terenie Tatr. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 74-83.

Projekty

POIS.02.04.00-00-0014/16 Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym https://pulspois.iop.krakow.pl.
Kierownik projektu:

dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 40
N N304 309240 Siedliskowe uwarunkowania wielkości nasion roślin górskich: testowanie przewidywań teorii optymalnego rozmiaru potomka.
Kierownik projektu:

dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 40
POIS.05.01.00-00-152/09-00 Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne.
Kierownik projektu:

dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 40

Inne

Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Lipińska A. M, Ćmiel A. M, Olejniczak P., Gąsienica-Staszeczek M., Kwaśna D.
Wykład na konferencji: A fragile species in a harsh habitat: a case study of Vertigo moulinsiana population in extreme environmental conditions
powrót do listy pracowników