Pracownicy

dr hab. Kamil Bartoń, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. Kamil Bartoń, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 64
Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Ekologia integracyjna i stosowana

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Hoffmann M.T., Ostapowicz K., Bartoń K., Ibisch P.L., Selva N. 2024.

Mapping roadless areas in regions with contrasting human footprint. Scientific Reports 14 (1): 4722.

Berezowska-Cnota T., Konopiński M.K., Bartoń K., Bautista C., Revilla E., Naves J., Biedrzycka A., Fedyń H., Fernández N., Jastrzębski T., Pirga B., Viota M., Wojtas Z., Selva N. 2023.

Individuality matters in human–wildlife conflicts: Patterns and fraction of damage-making brown bears in the north-eastern Carpathians. Journal of Applied Ecology 60 (6): 1127-1138.

Borowski Z., Bartoń K., Staniszewski J. 2023.

Is mowing effective in reducing rodent damage to forest plantations?. Pest Management Science (10.1002/ps.7949).

Raczyński M., Stoks R., Johansson F., Bartoń K., Sniegula S. 2022.

Phenological Shifts in a Warming World Affect Physiology and Life History in a Damselfly. Insects, MDPI 13 (7): 622. Pobierz pdf

Zalewski A., Kołodziej-Sobocińska M., Bartoń K.A. 2022.

A tale of two nematodes: Climate mediates mustelid infection by nematodes across the geographical range. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, Elsevier 17: 218-224.

Borowski Z., Bartoń K., Gil W., Wójcicki A., Pawlak B. 2021.

Factors affecting deer pressure on forest regeneration: The roles of forest roads, visibility and forage availability. Pest Management Science, John Wiley & Sons, Ltd. 77 (2): 628-634.

Borowski Z., Gil W., Bartoń K., Zajączkowski G., Łukaszewicz J., Tittenbrun A., Radliński B. 2021.

Density-related effect of red deer browsing on palatable and unpalatable tree species and forest regeneration dynamics. Forest Ecology and Management, Elsevier 496: 119442.

Ruczyński I., Bartoń K.A. 2020.

Seasonal changes and the influence of tree species and ambient temperature on the fission-fusion dynamics of tree-roosting bats. Behavioral Ecology and Sociobiology 74 (63): DOI: 10.1007/s00265-020-02840-1. Pobierz pdf

Sergiel A., Cattet M., Kapronczai L., Janz D. M., Selva N., Bartoń K. A., Swenson J. E., Zedrosser A. 2020.

Do follicles matter? Testing the effect of follicles on hair cortisol levels. Conservation Physiology 8 (1): coaa003. Pobierz pdf

Bartoń K.A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Sergiel A., Selva N. 2019.

Bears without borders: Long-distance movement in human-dominated landscapes. Global Ecology and Conservation 17: e00541.

Dormann C.F., Calabrese J.M., Guillera‐Arroita G., Matechou E., Bahn V., Bartoń K., Beale C.M., Ciuti S., Elith J., Gerstner K., Guelat J., Keil P., Lahoz‐Monfort J.J., Pollock L.J., Reineking B., Roberts D.R., Schröder B., Thuiller W., Warton D.I., Wintle B.A., Wood S.N., Wüest R.O., Hartig F. 2018.

Model averaging in ecology: a review of Bayesian, information‐theoretic, and tactical approaches for predictive inference. Ecological Monographs 88 (4): 485-504, DOI: 10.1002/ecm.1309.

Albrecht J., Bartoń K.A. , Selva N., Sommer R.S , Swenson J.E., Bischof R. 2017.

Humans and climate change drove the Holocene decline of the brown bear. Scientific Reports 7: 10399, DOI: 10.1038/s41598-017-10772-6. Pobierz pdf

Projekty

BiodivMon 2023/05/Y/NZ8/00104 Budowa skalowalnego systemu monitoringu dzikich zwierząt poprzez integrację fotoodłowów i sztucznej inteligencji z Kluczowymi Zmiennymi Bioróżnorodności.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
2021/43/B/NZ8/03327 Modelowanie populacji małych roślinożerców w obliczu zmian klimatycznych.
Kierownik projektu:

dr hab. Kamil Bartoń, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 64
2016/22/Z/NZ8/00121 BEARCONNECT- Łączność funkcjonalna i stabilność europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
2015/16/S/NZ8/00158 Modelowanie przestrzennej dynamiki populacji dużego drapieżnika w obliczu zmian środowiska.
Kierownik projektu:

dr hab. Kamil Bartoń, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 64

Inne

Nazwa konferencji: 27th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Kalispell, MT, USA
Data: 2021-09-14
Autorzy: Parres A., Bartoń K.A., Sergiel A., Zięba F., Zwijacz-Kozica T., Selva N.
Poster: Human disturbance disrupts home range seasonal dynamics in brown bear
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Bartoń, K. A., Selva, N., Sergiel, A., Zięba, F., Zwijacz-Kozica, T.
Wykład na konferencji: Modelling the movement of European brown bears
powrót do listy pracowników