Pracownicy

mgr Teresa Berezowska-Cnota

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Teresa Berezowska-Cnota

tel.: 12 370 35 63
Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Ekologia integracyjna i stosowana

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Berezowska-Cnota T., Konopiński M.K., Bartoń K., Bautista C., Revilla E., Naves J., Biedrzycka A., Fedyń H., Fernández N., Jastrzębski T., Pirga B., Viota M., Wojtas Z., Selva N. 2023.

Individuality matters in human–wildlife conflicts: Patterns and fraction of damage-making brown bears in the north-eastern Carpathians. Journal of Applied Ecology 60 (6): 1127-1138.

Bautista C., Revilla E., Berezowska-Cnota T., Fernández N., Naves J., Selva N. 2021.

Spatial ecology of conflicts: Unravelling patterns of wildlife damage at multiple scales. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 288 (1958): 20211394.

Bautista C., Revilla E., Naves J., Albrecht J., Fernández N., Olszańska A., Adamec M., Berezowska-Cnota T., Ciucci P., Groff C., Härkönen S., Huber D., Jerina K., Jonozovič M., Karamanlidis A. A., Palazón S., Quennette P-Y., Rigg R., Seijas J., Swenson J. E., Talvi T., Selva N. 2019.

Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs. Biological Conservation 235C: 308-316.

Berezowska-Cnota T., Luque-Márquez I., Elguero-Claramunt I., Bojarska K., Okarma H., Selva N. 2017.

Effectiveness of different types of hair traps for brown bear research and monitoring. PLoS ONE 12 (10): e0186605, DOI: 10.1371/journal.pone.0186605. Pobierz pdf

Selva N., Berezowska-Cnota T., Elguero-Claramunt I. 2014.

Unforeseen Effects of Supplementary Feeding: Ungulate Baiting Sites as Hotspots for Ground-Nest Predation. PLOS ONE 9 (3): e90740.
inne publikacje oryginalne

ENETWILD Consortium, Podgórski T., Acevedo P., Apollonio M., Berezowska-Cnota T., Bevilacqua C., Blanco J.A., Borowik T., Garrote G., Huber D., Keuling O., Kowalczyk R., Mitchler B., Michler F.U., Olszańska A., Scandura M., Schmidt K., Selva N., Sergiel A., Stoyanov S., Vada R., Vicente J. 2020.

Guidance on estimation of abundance and density of wild carnivore population: methods, challenges, possibilities. EFSA Journal Supporting Publication 17 (11): 1-200. Pobierz pdf

Konopiński M.K., Berezowska-Cnota T., Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T. 2018.

Ocena liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 410-421.

Bautista C., Olszańska A., Berezowska-Cnota T., Fedyń H., Jastrzębski T., Nowakowski R., Marcela A., Selva N. 2015.

Odszkodowania za szkody powodowane przez niedźwiedzie brunatne w województwie podkarpackim w latach 1999–2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 71 (6): 442-453.

Selva N., Sergiel A., Olszańska A., Berezowska T., Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2011.

Warsztaty jako narzędzie do opracowania strategii zarządzania populacją niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (6): 494-503.
publikacje popularno-naukowe

Selva N., Berezowska-Cnota T., Olszańska A., Sergiel A. 2020.

Spotkania z niedźwiedziami. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 6-11.

Projekty

BiodivMon 2023/05/Y/NZ8/00104 Budowa skalowalnego systemu monitoringu dzikich zwierząt poprzez integrację fotoodłowów i sztucznej inteligencji z Kluczowymi Zmiennymi Bioróżnorodności.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
2013/08/M/NZ9/00469 Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek dzikie zwierzęta.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
N304-294037 Wpływ dokarmiania ssaków kopytnych na niedźwiedzie brunatne: reakcja na poziomie osobniczym, populacyjnym i zespołu.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63

Inne

Nazwa konferencji: 6th European Congress of Conservation Biology
Organizator: European Society for Conservation Biology
Miejsce: Prague
Data: 2022-08-22
Autorzy: Pedros Pla L., Sergiel A., Huber D., Asman M., Witecka J., Popiołek M., Selva N., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Reljić S., Berezowska-Cnota T., Balbuena Diaz-Pines J.
Poster: Hotspots and correlates of an occurrence of potentially zoonotic pathogens: a case study of brown bears in Poland and Croatia
Nazwa konferencji: 27th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Kalispell, MT, USA
Data: 2021-09-14
Autorzy: Asman M., Sergiel A., Selva N., Witecka J., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Reljić S., Berezowska-Cnota T., Maślak R., Huber D.
Poster: Molecular survey of Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti and Toxoplasma gondii in Carpathian and Dinaric brown bear populations
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research and Management (IBA)
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Berezowska-Cnota T., Konopiński M., Bautista C., Selva N.
Wykład: The ecology of human-bear conflicts: Estimating the fraction of the population causing damages in the Polish Eastern Carpathians using molecular techniques
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Popiołek, M., Sergiel, A., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Berezowska-Cnota, T., Bautista, C., Ważna, A., Cichocki, J., Śmietana, W., Jakubiec, Z., Selva, N.
Poster: Helminth parasites of free-ranging European brown bears from the western and eastern population segments in the Polish Carpathians
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research and Management (IBA)
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Berezowska-Cnota T., Selva N., Luque-Márquez I., Elguero-Claramunt I., Bojarska K., Okarma H.
Poster: Efficiency of different types of hair traps for brown bear research and monitoring
powrót do listy pracowników