Pracownicy

dr Andrzej Antoł

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Andrzej Antoł

tel.: 12 370 35 22
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Ekosystemów
Tematyka badań:

Ewolucja strategii życiowych, biologia termalna, interakcje drapieżnik-ofiara, skalowanie tempa metabolizmu, biologia równonogów

Kariera naukowa:

2008-2011 - studia licencjackie na kierunku biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

2011-2013 - uzupełniające studia magisterskie na kierunku biologia specjalności biologia środowiskowa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

2013-2019 - studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Środowisku UJ

2015 - 6-tygodniowy staż na Uniwersytecie Południowym w Valdivii (Chile)

2019 - 6-miesięczny staż na Uniwersytecie Radbouda w Nijmegen (Królestwo Niderlandów) w ramach stypendium NCN Etiuda

2020 - obrona pracy doktorskiej i uzyskanie tytułu doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia w Intytucie Nauk o Srodowisku UJ. Temat pracy doktorskiej: Life history, cell size and physiological performance
of the common rough woodlouse (Porcellio scaber) (Crustacea: Malacostraca: Isopoda)

Przebieg pracy:

1.06.2020 - 1.12.2020 - pracownik inżynieryjno-techniczny IOP PAN

1.12.2020 - adiunkt

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Antoł A., Berg M.P., Verberk W.C.E.P. 2021.

Effects of body size and lung type on desiccation resistance, hypoxia tolerance and thermal preference in two terrestrial isopods species. Journal of Insect Physiology 132: 104247.

Antoł A., Śniegula Sz. 2021.

Damselfly eggs alter their development rate in the presence of an invasive alien cue but not a native predator cue. Ecology and Evolution 11: 9361-9369.

Schramm B.W., Łabęcka A.M., Gudowska A., Antoł A., Sikorska A., Szabla N., Bauchinger U., Kozłowski J., Czarnołęski M. 2021.

Concerted evolution of body mass, cell size and metabolic rate among carabid beetles. Journal of Insect Physiology 132: 104272.

Antoł A., Kozłowski J. 2020.

Scaling of organ masses in mammals and birds: phylogenetic signal and implications for metabolic rate scaling. ZooKeys 982: 149-159.

Projekty

2019/33/B/NZ8/00521 Skutki współdziałania ograniczeń o pochodzeniu antropogenicznym oraz naturalnym na cykl życiowy organizmu.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
powrót do listy pracowników