Struktura

Dział Administracji i Obsługi

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

Teresa Frydrych

tel.: 12 370 35 14

Szymon Godek

tel.: 12 370 35 17

Barbara Kaleta

tel.: 12 370 35 06

Edward Kaleta

tel.: 12 370 35 06

Maria Misior

tel.: 12 370 35 06

Maria Pacyna

tel.: 18 201 26 51

Irena Piekara

tel.: 12 370 35 06

Projekty

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:
powrót do listy jednostek