Struktura

Dział Administracji i Obsługi

Publikacje

Blaise A., Kiewra D., Chrząścik K., Selva N., Popiołek M., Sergiel A. 2023.

Anti-parasitic function of tree-rubbing behaviour in brown bears suggested by an in vitro test on a generalist ectoparasite. Journal of Zoology 319 (4): 296-307.

Projekty

POPUL/SP/0514/2023/01 Naukowiec w terenie - wiedza o przyrodzie z pierwszej ręki.
Kierownik projektu:
POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:
powrót do listy jednostek