Pracownicy

mgr Piotr Wierzbanowski

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Piotr Wierzbanowski

Jednostki organizacyjne:
Dział Administracji i Obsługi

Projekty

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
powrót do listy pracowników