Seminaria PTH

testPOLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE ODDZIAŁ KRAKOWSKI

al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków

SEMINARIA PTH PROWADZONE SĄ W RAMACH KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA HYDROBIOLOGICZNEGO

Szanowni Państwo, 
Członkowie i Sympatycy 
Oddziału Krakowskiego 
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 20 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 33 o godz. 13.00.

W ramach spotkania zaprezentowane zostaną 2 referaty:

Prof. dr hab. Elżbieta Dumnicka, Dr hab. Joanna Galas (Instytut Ochrony Przyrody PAN)
„Rozmieszczenie bezkręgowców w studniach Krakowa - rezultaty testowania hipotez roboczych”.

Dr Adam Ćmiel (Instytut Ochrony Przyrody PAN)
„Uwarunkowania siedliskowe międzygatunkowych różnic w biologii małży z rodziny skójkowatych (Unionidae)”.

Szczegóły w ZAPROSZENIU.