Projekt

POIS.05.01.00-00-152/09-00 Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Programy Operacyjne UE
Kwota na realizację:2 941 726,60 PLN
Okres realizacji: 2010 - 2014
Opis projektu:

Głównym celem projektu jest skuteczna ochrona najbardziej zagrożonych górskich populacji roślin. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • inwentaryzacje populacji oraz ich monitoring genetyczny,
  • prowadzenie banku genów w postaci kolekcji nasion przetrzymywanych w specjalistycznych komorach długotrwałego przechowywania,
  • hodowlę laboratoryjną w komorach klimatycznych, której skuteczność będzie wspomagana technikami hodowli tkankowych in vitro,
  • hodowlę ogrodową prowadzoną w Górskim Ogrodzie Botanicznym w Zakopanem,
  • wsiedlanie (zasilanie populacji lub reintrodukcję) w najbardziej uzasadnionych przypadkach.
Lista projektów