Projekt

N N304 309240 Siedliskowe uwarunkowania wielkości nasion roślin górskich: testowanie przewidywań teorii optymalnego rozmiaru potomka.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:155 400 PLN
Okres realizacji: 2011 - 2014
Opis projektu:

Do badań wybrano 8 gatunków roślin charakteryzujących się powszechnym i szerokim występowaniem w Tatrach. Wyznaczono 4 transekty (2 w Tatrach Wysokich i 2 w Tatrach Zachodnich), wzdłuż których założono 74 stanowiska badawcze w zakresie wysokości od 940 do 2150 m n.p.m. Dla każdego stanowiska rejestrowano dokładne położenie, wysokość, ekspozycję, ukształtowanie terenu, rodzaj podłoża oraz obecność roślin będących przedmiotem badań. W każdym stanowisku umieszczono w ziemi na głębokości 5 cm 1 lub 2 rejestratory, które przez 2 kolejne lata będą mierzyć i zapisywać w swojej pamięci wartość temperatury i wilgotności. Wszystkie zebrane dane będą użyte do zidentyfikowania czynników decydujących o wielkości nasion roślin. W kolejnym roku realizacji projektu będą zbierane nasiona, a dane o ich liczebności i wielkości będą korelowane z lokalnymi parametrami siedliskowymi.

Lista projektów