Projekt

 Wpływ zmian środowiskowych na różnorodność biologiczną ekosystemów lądowych Antarktyki Morskiej.
Kierownik projektu:
Okres realizacji: 2009 - 2011
Opis projektu:

Celem projektu jest poznanie wpływu zmian środowiskowych na różnorodność biologiczną, strukturę i funkcjonowanie antarktycznych ekosystemów lądowych. Projekt prowadzony jest w oparciu o materiały zebrane przez dr J. Smyklę oraz partnerów z Ukrainy i Republiki Czeskiej podczas wcześniejszych wypraw antarktycznych. W minionym roku kontynuowano weryfikacje oraz oznaczenia taksonomiczne porostów i mszaków oraz ekstrakcje bezkręgowców z prób zebranych na Antarktydzie. Celem tych prac jest prześledzenie procesów kolonizacji i sukcesji roślinności oraz zmian różnorodności biologicznej zbiorowisk roślinnych oraz fauny glebowej na terenach odsłoniętych przez lodowce oraz wpływu na te procesy obecności kolonii pingwinów. W minionym roku, w oparciu o dotychczas uzyskane wyniki opracowano i zaprezentowano 1 wspólny referat na międzynarodowej konferencji naukowej (11th Central European Workshop on Soil Zoology, 11–14.04.2011., Českié Budějovice, Czech Republic) oraz opracowano manuskrypt 1 oryginalnej pracy naukowej.

 

Lista projektów