Projekt

 The importance of photoperiod in physiological response during larval development in Sympecma fusca.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:Międzynarodowe Stowarzyszenie Ważkologów
Okres realizacji: 2012 - 2012
Lista projektów