Łąki w Karpatach polskich

Baza zdjęć fitosocjologicznych z półnaturalnych i antropogenicznych zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych oraz z psiar z obszaru polskiej części Karpat