9.52 zł (+ 8% VAT)

Supplementa ad Acta Hydrobiologica
Tom 9 Rok wydania 2013


Antoni Amirowicz

Standaryzacja wzrostu ryb i ocena zasobności ich środowiska w oparciu o temperaturę wody na przykładzie trzech populacji okonia w zbiornikach zaporowych południowej Polski