Pracownicy

inż. Jacek Dołęga

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

inż. Jacek Dołęga

Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Ekosystemów

Publikacje

inne publikacje oryginalne

Bonk M., Bobrek R., Dołęga J., Strużyński W. 2019.

Evaluation of visual encounter surveys of the noble crayfish, Astacus astacus, and the spiny-cheek crayfish, Orconectes limosus. FISHERIES & AQUATIC LIFE Formerly: Archives of Polish Fisheries 27 (2): 112 - 117.

Dołęga J., Bonk M 2019.

Stwierdzenie piskorza Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) w zbiorniku poeksploatacyjnym w Lasach Radłowskich (woj. małopolskie). Przegląd Przyrodniczy 30 (2): 112-115.

Projekty

LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy LIFE4DELTA_PL.
Kierownik projektu:

dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 41
powrót do listy pracowników