Pracownicy

dr Anna Lipińska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Ekosystemów
Tematyka badań:

Ekologia mięczaków, wpływ zmian klimatycznych na mięczaki, dynamika ich populacji, ze szczególnym uwzględnieniem ślimaków z rodz. Vertigo.

Kariera naukowa:

mgr 2006 - Uniwerystet Jagielloński, Wydział Chemii

dr - 2021 - Instytut Ochrony Przyrody PAN

Przebieg pracy:

Pracownik naukowo – techniczny: 2008

Asystent: 2014

Adiunkt: 2021

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Lipińska A.M., Ćmiel A.M., Olejniczak P., Gąsienica-Staszeczek M. 2024.

Constraints on habitat possibilities: overwintering of a micro snail species facing climate change consequences in a harsh environment. Folia Biologica (Kraków) 72 (1): 1-10. https://doi.org/10.3409/fb_72-1.01. Pobierz pdf

Aldridge D.C., Brian J.I., Ćmiel A., Lipińska A., Lopes-Lima M., Sousa R., Teixeira A., Zając K., Zając T. 2023.

Fishing for hosts: larval spurting by the endangered thick-shelled river mussel, Unio crassus. Ecology 104 (5): e4026, DOI: 10.1002/ecy.4026. Pobierz pdf

Łaciak M., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Łaciak T., Zając T. 2023.

Tastier than thought? Telemetric research reveals predation on the poisonous yellow-bellied toad Bombina variegata. Ecology: e3996. https:// doi.org/10.1002/ecy.3996.

Lipińska A.M., Bielański W. 2022.

Mowing in Agri-Environmental Schemes (AES) and rare species of Vertigo snails: hope for grasslands but a threat to snails. Folia Malacologica 30 (1): 54-59.

Łaciak M., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Łaciak T., Lipińska A. 2022.

Small monsters: insect predation limits reproduction of yellow-bellied toad Bombina variegata to ponds in their earliest successional stage. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 32 (5): 817-831. DOI:10.1002/aqc.3779.

Ćmiel A. M., Dołęga J., Aldridge D. C., Lipińska A. M., Tang F., Zając K., Lopes-Lima M., Zając T. 2021.

The size and shape of parasitic larvae of naiads (Unionidae) are not dependent on female size. Scientific Reports 11: 23755. 1-10. DOI: 10.1038/s41598-021-03143-9. Pobierz pdf

Ćmiel A.M., Zając T., Zając K., Lipińska A., Najberek K. 2021.

Single or multiple spawning? Comparison of breeding strategies of freshwater Unionidae mussels under stochastic environmental conditions . Hydrobiologia 848: 3067–3075. DOI:10.1007/s10750-019-04045-8. Pobierz pdf

Lipińska A. M., Ćmiel A. M., Kwaśna D. 2021.

Fire – the influence of an extreme habitat disturbance on a threatened population of Desmoulin’s whorl snail: a case study from Poland. International Journal of Wildland Fire 30 (7): 564-568. DOI: 10.1071/WF20121.

Ćmiel A.M., Strużyński A., Wyrębek M., Lipińska A., Zając K., Zając T. 2020.

Response of freshwater mussel recruitment to hydrological changes in a eutrophic floodplain lake. Science of the Total Environment 703: 1-10. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.135467.

Lipińska A.M. 2020.

New records of Desmoulin’s whorl snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) (Gastropoda: Eupulmonata: Vertiginidae) in North-western Poland. Folia Malacologica 28 (3).

Lipińska A.M., Ćmiel A.M., Kwaśna D., Myzyk S., Zając K., Zając T. 2020.

The role of microhabitat and water level in regulating the small-scale distribution, seasonal abundance and overwintering success of the protected snail Vertigo moulinsiana in a natural wetland. Polish Journal of Ecology 68: 229-241. DOI:10.3161/15052249PJE2020.68.3.004.

Adamski P., Ćmiel A. M., Lipińska A. M. 2019.

Intra-seasonal asynchrony as a factor boosting isolation within a metapopulation. The case of the clouded apollo. Insect Science 26 (5): 911-922. DOI: 10.1111/1744-7917.12589.

Ćmiel A., Zając K., Lipińska A., Zając T. 2019.

Is Pseudanodonta complanata the most vulnerable of widespread European species of unionids? An intense stress test leading to a massive die-off. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29 (12): 2185-2192. DOI: 10.1002/aqc.3216.

Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A. M., Lipińska A. M. 2019.

Dispersal and mortality of translocated thick shelled river mussel Unio crassus Philipsson, 1788 adults revealed by radio tracking. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29 (3): 331-340. DOI: 10.1002/aqc.3063.

Bonk M., Zając K., Lipińska A. M. 2018.

Rapid expansion of the Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller,1774): a new alien species in the mollusk community of the Vistula. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (1): 75-86, DOI: 10.1515/ohs-2018-0009.

Ćmiel A. M., Zając K., Lipińska A. M., Zając T. 2018.

Glochidial infestation of fish by the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 28 (3): 535-544. DOI: 10.1002/aqc.2883.

Zając K., Florek J., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Klich M., Lipińska A.M. 2018.

On the reintroduction of the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus: the importance of the river's longitudinal profile. Science of the Total Environment 624: 273-282, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.346. Pobierz pdf

Tatoj K., Ćmiel A., Kwaśna D., Lipińska A., Zając K., Zając T. 2017.

The endangered thick-shelled river mussel (Unio crassus): a new host species for the European bitterling (Rhodeus amarus). Biodiversity and Conservation 26 (5): 1217-1224, DOI 10.1007/s10531-017-1295-y. Pobierz pdf

Lipińska A.M., Ćmiel A.M. 2016.

Habitat structure effects on the distribution and abundance of the rare snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849). Journal of Conchology 42 (3): 79-83.

Lipińska A.M., Gołąb M.J., Ćmiel A.M. 2011.

Occurrence of Desmoulin’s whorl snail (Vertigo moulinsiana) in the Nida wetlands (South Poland): interaction of vegetation and soil moisture. Journal of Conchology 40: 537-541.
inne publikacje oryginalne

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka A., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B. 2013.

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH120084. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 116-133.

Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Klich M. 2012.

Good population in bad habitat: on the ecology of the largest population of Unio crassus in Poland. W: Teixeira A., Lopes-Lima M., Varandas S., Sousa R., Froufe E., Teiga F. (red.). International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves: Book of Abstracts. Instituto Politécnico de Bragança: 140.

Gołąb M.J., Lipińska A.M., Ćmiel A.M. 2010.

The consequences of water release from a dam reservoir for freshwater mussel survival: recommendations for improved management. Ekologia (Bratislava) 29 (4): 454-459. Pobierz pdf

Gołąb M.J. Lipińska A. M. 2009.

The effect of parent body size on the egg size and offspring growth in Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). Folia Malacologica 17 (2): 69-72.

Lipińska A.M., Gołąb M.J. 2009.

Internet trade on Polish endangered species of butterflies, beetles and mollusks. Nature Conservation 65 (8): 79-87.

Zając A., Zając K. 2006.

Nowe stanowisko poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) w dolinie Nidy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62 (2): 105-109.
książki i monografie

Ćmiel A.M., Lipińska A.M., Zając K., Zając T., Cameron R.A.D. 2017.

EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies, Book of Abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN: 978-83-7986-156-9. Pobierz pdf
rozdziały w książkach i monografiach

Lipińska A., Książkiewicz Z., Zając K., Barga-Więcławska J. 2012.

Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 463-481. Pobierz pdf

Lipińska A., Książkiewicz Z., Zając K., Barga-Więcławska J. 2012.

Poczwarówka zwężona Vertigo angustior. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 482-503. Pobierz pdf

Zając K., Książkiewicz Z., Lipińska A. 2012.

Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 447-462. Pobierz pdf
publikacje popularno-naukowe

Książkiewicz Z., Lipińska A. 2011.

Habitat and microhabitat requirements of Vertigo moulinsiana Dupuy 1849 (Gastropoda: Pulmonata, Vertiginidae) in Poland. The Malacologist 56: 8.

Projekty

2023/07/X/NZ9/00300 Odporność na zamarzanie u małży słodkowodnych - wpływ kondycji osobnika i parametrów siedliska.
Kierownik projektu:

dr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61
LIFE4DELTA NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy.
Kierownik projektu:

dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 41
COST CA18239 Conservation of freshwater mussels: Pan-European approach.
Kierownik projektu:

dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 41
N N304 277940 Pytanie o regulację populacji na przykładzie poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana (gatunku objętego Dyrektywą Siedliskową) na terenie obszaru Natura 2000 "Ostoja Nidziańska".
Kierownik projektu:

dr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61

Inne

Nazwa konferencji: XXXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Uniwersytet Śląski
Miejsce: Katowice
Data: 2023-05-25
Autorzy: Ćmiel A.M., Lipińska A., Zając K., Douda K., Kilikowska A., Mioduchowska M., Wysocka A. Kaczmarczyk-Ziemba A., Rychlińska J., Ivinskis P., Sell J., Zając T.
Wykład na konferencji: Geny czy środowisko? Co wpływa na tempo wzrostu i kształt muszli skójki gruboskorupowej (Unio crassus)?
Nazwa konferencji: XXXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Uniwersytet Śląski
Miejsce: Katowice
Data: 2023-05-25
Autorzy: Lipińska A., Ćmiel A., Książkiewicz Z., Laskowska P.
Wykład na konferencji: Aktywność ślimaków siedlisk podmokłych z rodz. Vertigo w niskich temperaturach
Nazwa konferencji: World Congress of Malacology
Organizator: Ludwig-Maximilians-University
Miejsce: Monachium
Data: 2022-08-01
Autorzy: Dołęga J.A., Ćmiel A.M., Kwaśna D., Lipińska A.M., Tatoj K,. Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Fish infestation with glochidia of Unio crassus Philipsson, 1788 in the wild
Nazwa konferencji: XXXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2022-05-12
Autorzy: Ćmiel A.M., Dołęga J., Aldridge D.C., Lipińska A., Tang F., Zając K., Lopes‑Lima M., Zając T.
Wykład na konferencji: Optymalna wielkość potomstwa małży Unionidae - czy większe samice inwestują więcej w swoje potomstwo?
Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Ćmiel A.M., Strużyński A., Wyrębek M., Lipińska A.M., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: The impact of changes in hydrological conditions and in physicochemical properties of water on mussel populations in euthrophic floodplain Lake
Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Ćmiel A. M., Zając T., Zając K., Lipińska A. M., Najberek K.
Poster: Comparison of breeding strategies of freshwater Unionidae mussels under stochastic environmental conditions
Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Dołęga J. A., Ćmiel A. M., Kwaśna D., Lipińska A.M., Tatoj K., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Fish infestation with glochidia of Unio crassus 1788, Philipsson in the wild
Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Lipińska A. M, Ćmiel A. M, Olejniczak P., Gąsienica-Staszeczek M., Kwaśna D.
Wykład na konferencji: A fragile species in a harsh habitat: a case study of Vertigo moulinsiana population in extreme environmental conditions
Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Ćmiel A.M., Dołęga J., Aldridge D. C., Lipińska A., Tang F., Zając K., Lopes-Lima M., Zając T. A.
Wykład na konferencji: The size and shape of parasitic larvae of naiads (Unionidae) – are they optimized?
Nazwa konferencji: 5th Forum Carpaticum
Organizator: MTA Centre for Ecological Research, S4C Science for the Carpathians, http://carpathianscience.org/forum/forum-carpaticum-2018/
Miejsce: Eger, Węgry
Data: 2018-10-15
Autorzy: Łaciak M., Adamski P., Zając T., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Łaciak T., Zając K.
Poster: Corridor vs barier – on the ambigious role of a river channel in dispersal of Bombina variegata
Nazwa konferencji: FMCS International Freshwater Mollusk Meeting
Organizator: Freshwater Mollusk Conservation Society
Miejsce: Verbania, Włochy
Data: 2018-09-16
Autorzy: Aldridge D.C., Ćmiel A, Lipińska A., Lopes-Lima M., Sousa R., Texteira A., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Remarkable reproductive spurting behaviour of the endangered thick shelled river mussel, Unio crassus
Nazwa konferencji: FMCS International Freshwater Mollusk Meeting
Organizator: Freshwater Mollusk Conservation Society
Miejsce: Verbania, Włochy
Data: 2018-09-16
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.M., Zając K., Najberek K., Zając T.
Poster: Single or multiple broods - which breeding strategy is better under stochastic environmental conditions? A case of European freshwater Unionidae mussels
Nazwa konferencji: XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polski
Miejsce: Toruń
Data: 2018-09-13
Autorzy: Lipińska A.M., Ćmiel A.M., Adamski P., Bielański W., Kwaśna D., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Zmiany liczebności i rozmieszczenia populacji Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) w czasie i przestrzeni
Nazwa konferencji: XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2018-09-13
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.M., Zając K., Najberek K., Zając T.
Wykład na konferencji: Pojedyńcze czy wielokrotne lęgi? Porównanie strategii rozrodczych europejskich małży Unionidae
Nazwa konferencji: EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies
Organizator: the Association of Polish Malacologists, IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2017-09-10
Autorzy: Katarzyna Zając, Jacek Florek, Tadeusz Zając, Paweł Adamski, Wojciech Bielański, Adam Ćmiel, Mariusz Klich, Anna Lipińska
Wykład na konferencji: On reintroduction of the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus: does river slope matter?
Nazwa konferencji: EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies
Organizator: the Association of Polish Malacologists, IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2017-09-10
Autorzy: Adam M. Ćmiel, Katarzyna Zając, Anna M. Lipińska, Tadeusz Zając
Wykład na konferencji: Glochidial infestation of fish by the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus
Nazwa konferencji: EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies
Organizator: the Association of Polish Malacologists, IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2017-09-10
Autorzy: A. M. Lipińska, S. Myzyk, A. M. Ćmiel, D. Kwaśna, K. Zając, T. Zając
Wykład na konferencji: What life history traits can tell on population dynamics and structure in threatened snail species Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)
Nazwa konferencji: XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Spała
Data: 2016-10-12
Autorzy: Lipińska A.M., Myzyk S., Ćmiel A.M., Kwaśna D., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Co cechy historii życia mogą powiedzieć o strukturze i dynamice populacji zagrożonego gatunku Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)
Nazwa konferencji: XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Spała
Data: 2016-10-12
Autorzy: Ćmiel A., Zając K., Lipińska A.M., Zając T.
Wykład na konferencji: Metody aktywnej ochrony małży w dorzeczu rzeki Białej
Nazwa konferencji: Restoring floodplains, habitats and connectivity using mussels and brains
Organizator: Life+ project “Unio crassus for Life” we współpracy z Swedish Agency for Marine and Aquatic and Environment and Karlstadt University and Country Boards of Skåne, Östergötland, Södermanland, Jönköping, Blekinge
Miejsce: Lund
Data: 2016-09-28
Autorzy: Zając T.,Ćmiel A., Zając K., Lipińska A.M.
Wykład na konferencji: Difference in glochidial infestation between host fish species of Unio crassus
Nazwa konferencji: Restoring floodplains, habitats and connectivity using mussels and brains
Organizator: Life+ project “Unio crassus for Life” we współpracy z Swedish Agency for Marine and Aquatic and Environment and Karlstadt University and Country Boards of Skåne, Östergötland, Södermanland, Jönköping, Blekinge
Miejsce: Lund
Data: 2016-09-28
Autorzy: Zając T., Zając K., Adamski P., Bielański W., ĆmielA., Lipińska A.M.
Wykład na konferencji: Translocated adults – an effective method of population restoration in Unio crassus
Nazwa konferencji: 2nd International Seminar Rearing of unionoid mussels
Organizator: Natur & ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur
Miejsce: Clervaux, Luxembourg
Data: 2015-11-24
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Lipińska A., Klich M., Strużyński A.
Poster: Habitat requirements of Unio crassus in the Biała river (Poland): Hydrology, substrate, chemistry and fish
Nazwa konferencji: 2nd International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Great Lakes Center Buffalo State College The State University of New York
Miejsce: Buffalo, USA
Data: 2015-10-04
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Klich M., Lipińska A., Strużyński A.
Poster: Habitat requirements of Unio crassus in the Biała River: Hydrology, substrate, chemistry and fish
Nazwa konferencji: XXXI Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Wieliczka, Polska
Data: 2015-09-22
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.
Wykład na konferencji: Czy można zdefiniować nisze ekologiczne małży Unionidae?
Nazwa konferencji: XVIII European Congress of Herpetology
Organizator: University of Wrocław
Miejsce: Wrocław, Poland
Data: 2015-09-07
Autorzy: Małgorzata Łaciak, Paweł Adamski, Wojciech Bielański, Adam Ćmiel, Anna Lipińska, Tomasz Łaciak, Tadeusz Zając
Poster: Breeding ecology and active conservation of yellow-bellied toad Bombina variegata – a case study at the Biała river
Nazwa konferencji: XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Łopuszna
Data: 2014-10-08
Autorzy: Lipińska A., Ćmiel A.
Poster: Ekstremalne zaburzenia siedliska i ich wpływ na przeżywalność Vertigo moulinsiana
Nazwa konferencji: XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Stowarzyszenie Malakologów Polskich, Łopuszna
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Łopuszna
Data: 2014-10-08
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A.
Wykład na konferencji: Odtworzenie populacji Unio crassus w Białej Tarnowskiej
Nazwa konferencji: 7th Congress of the European Malacological Societies
Organizator: St Catharine’s College
Miejsce: Cambridge, United Kingdom
Data: 2014-08-07
Autorzy: Lipińska A., Ćmiel A.
Poster: Extreme habitat disturbances and their influence on Vertigo moulinsiana survival
Nazwa konferencji: World Congress of Malacology Book of abstracts: 212-213
Organizator: World Congress of Malacology
Miejsce: Ponta Delgada, Portugal
Data: 2014-03-01
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A.
Wykład na konferencji: How to establish a New population of Unio Crassus? A case study In the Biała River
Nazwa konferencji: International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Instituto Politécnico de Bragança
Miejsce: Bragança, Portugal
Data: 2012-09-04
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Klich M.
Wykład: Good population in bad habitat: on the ecology of the largest population of Unio crassus in Poland
Nazwa konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych
Organizator: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Katedra Inżynierii Wodnej
Miejsce: Kraków
Data: 2006-06-05
Autorzy: Zając T., Zając K.
Poster: Ochrona i gospodarowanie w obszarach systemu Natura 2000 w dolinach rzecznych
powrót do listy pracowników