Projekt

ENV.B.3/SER/2013/0003 Support to the European Commission's policy on large carnivores under the Habitats Directive — phase two.
Kierownik projektu:Luigi Boitani
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Kwota na realizację:199990 EUR
Okres realizacji: 2013 - 2015
Lista projektów