Projekt

 Zmiany klimatu i rola kolonii pingwinów we współczesnych oraz paleo-ekosystemach lądowych Antarktyki.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:471 000 PLN
Okres realizacji: 2010 - 2012
Opis projektu:

Celem projektu jest udział dr J. Smykla w międzynarodowych badaniach realizowanych na Uniwersytecie Północnej Karoliny w USA. Celem tych badań jest poznanie wpływu przemian środowiskowych (tj. zmiany klimatyczne oraz zmiany zasięgu lodowców i zlodzenia morza) jakie zachodziły w antarktycznych paleo-ekosystemach na liczebność pingwinów i rozmieszczenie ich kolonii lęgowych. Poznanie tego zagadnienia pozwoli nie tylko na odczytanie historii tego regionu naszej planety ale również prognozowanie skutków jakie mogą wywołać obecnie zachodzące na Antarktydzie przemiany klimatyczne.

W minionym roku prowadzono badania terenowe na Antarktydzie oraz opracowanie materiałów zebranych podczas tej wyprawy i analizy danych uzyskanych podczas wcześniejszych wypraw kierownika projektu na Antarktydę. Prace te obejmowały weryfikacje taksonomiczne mszaków i porostów oraz ekstrakcje i analizy fauny glebowej ze stanowisk na obszarze oraz wokół aktywnych i reliktowych kolonii pingwinów. Prowadzono również analizy parametrów gleby zebranych z badanych stanowisk. W oparciu o uzyskane wyniki opublikowano dwie oryginalne prace naukowe oraz opracowano manuskrypty kolejnej pracy. Prowadzono również przygotowania do wyprawy naukowej i realizacji kolejnych badań terenowych na Antarktydzie, rozpoczęcie tych badań planowane jest na grudzień 2011. Badania te, podobnie jak w poprzednich latach, realizowane będą przy logistycznym wsparciu ze strony US Antarctic Program NSF.

Lista projektów