Projekt

 Wpływ kolonii pingwinów na różnorodność biologiczną organizmów glebowych w Antarktyce.
Kierownik projektu:
Okres realizacji: 2009 - 2011
Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach porozumienia o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Akademią Nauk Republiki Czeskiej.

Celem projektu jest poznanie wpływu kolonii pingwinów na różnorodność biologiczną, strukturę i funkcjonowanie organizmów glebowych w Antarktyce. Projekt prowadzony jest w oparciu o materiały zebrane przez dr J. Smyklę na kontynencie Antarktydy w Rejonie Morza Rossa na Północnej Ziemi Wiktorii. W minionym roku kontynuowano analizy parametrów fizykochemicznych gleby oraz ekstrakcje I oznaczanie bezkręgowców glebowych. Prace te prowadzono zarówno w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, jak i w laboratorium Instytutu Zoologii Gleby, Akademii Nauk Republiki Czeskiej (ASCR) w Czeskich Budziejowicach. Wyekstrahowany materiał zakonserwowano do analiz genetycznych. W minionym roku wyniki uzyskane w oparciu o realizowany projekt wykorzystano do opracowania jednego referatu (zaprezentowanego na XI Central European Workshop on Soil Zoology, Institute of Soil Zoology Biology Centre ASCR, Českié Budějovice 11–14.04.2011), jednego abstraktu konferencyjnego oraz 2 oryginalnych publikacji naukowych.

 

Lista projektów