Projekt

HOMING PLUS/2013-8/1  Wpływ biodostępności metali na ich toksykokinetykę i kompartmentalizację u chrząszczy biegaczy.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Homing Plus
Kwota na realizację:278 300 PLN
Okres realizacji: 2014 - 2015
Lista projektów