Projekt

2017/26/D/NZ8/00606 Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności PSZCZOŁY.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:991 196,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2022
Lista projektów