Nowość
Studia Naturae
Tom 63 Rok wydania 2020


Dajdok Z.

Szata roślinna liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym w zależności od ich struktury, funkcji i cech otoczeniaStudia Naturae
Tom 62 Rok wydania 2020


Franiel I., Pasek P.

Wpływ szrotówka lipowiaczka Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) na wybrane cechy liści i procesy reprodukcji lipy drobnolistnej Tilia cordata i lipy szerokolistnej Tilia platyphyllos