Projekt

EVK1-CT-2001-00088  Integrating Ecosystem Functioning into River Quality Assessment and Managament FIVFUNCTION.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:5. Program Ramowy Program Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE Akcja kluczowa: Energia, Środowisko i Zrównoważony Rozwój (EESD)
Okres realizacji: 2002 - 2006
Lista projektów