Pracownicy

dr Katarzyna Bojarska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Orłowska B., Didkowska A., Brzezińska S., Augustynowicz-Kopeć E., Zabiega K., Pasiniewicz M., Bojarska K., Kaczor S., Krajewska-Wędzina M., Welz M., Anusz K. 2023.

Detection of Mycobacterium tuberculosis Complex Genetic Material in a Free-Living Brown Bear (Ursus arctos). Journal of Wildlife Diseases 59 (3): 539-541.

Fedyń I., Bojarska K., Gerber N., Okarma H. 2022.

Blood trail of expansion? Long-term patterns of livestock depredation by wolves in Poland. Ecological Research 37 (3): 370-380.

Bojarska K., Maugeri L., Kuehn R., Król W., Theuerkauf J., Okarma H., Gula R. 2021.

Wolves under cover: The importance of human-related factors in resting site selection in a commercial forest. Forest Ecology and Management 497: 119511.

Konopiński M.K., Baś G., Bojarska K. 2021.

Can attitude toward humans cause isolation? Marked genetic distinction of urban wild boar population. Hystrix - the Italian Journal of Mammalogy 33 (1): 34-40. Pobierz pdf

Naderi M., Kusak J., Bojarska K., Chynoweth M., Green A., Şekercioğlu C. 2021.

Hares, Humans, and Lynx activity rhythms: Who avoids whom?. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy: 0, DOI:10.4404/hystrix-00462-2021.

Zyśk-Gorczyńska E., Bojarska K., Żmihorski M. 2021.

Nonrandom Bird-Glass Collision Pattern: Fewer Strikes Near Glass Edge. Acta Ornithologica 56 (1): 133-137.

Zyśk-Gorczyńska E., Sztwiertnia H., Pietkiewicz M., Kolanek A., Bojarska K., Żmihorski M. 2021.

Local bird densities and habitats are poor predictors of bird collision with glass bus shelters. Landscape and Urban Planning 217: 104285. Pobierz pdf

Bojarska K., Kurek K., Śnieżko S., Wierzbowska I., Król W., Zyśk-Gorczyńska E., Baś G., Widera E., Okarma H. 2020.

Winter severity and anthropogenic factors affect spatial behaviour of red deer in the Carpathians. Mammal Research 65 (4): 815-823.

Bojarska K., Sulich J., Bachmann S., Okarma H., Theuerkauf J., Gula R. 2020.

Opportunity and peril: how wolves use a dense network of forest roads. Mammalian Biology 100 (2): 203-211. Pobierz pdf

García-Rodríguez A., Rigg R., Elguero-Claramunt I., Bojarska K., Krofel M., Parchizadeh J., Pataky T., Seryodkin I., Skuban M., Wabakken P., Zięba F., Zwijacz-Kozica T., Selva N. 2020.

Phenology of brown bear breeding season and related geographical cues. The European Zoological Journal 87: 552-558.

Gula R., Bojarska K., Theuerkauf J., Król W., Okarma H. 2020.

Re-evaluation of the wolf population management units in central Europe. Wildlife Biology 2020 (2). Pobierz pdf

Bojarska, K., Drobniak, S., Jakubiec, Z., Zyśk-Gorczyńska, E. 2019.

Winter insomnia: how weather conditions and supplementary feeding affect the brown bear activity in a long-term study. Global Ecology and Conservation.

Gosling E., Bojarska K., Gula R., Kuehn R. 2019.

Recent Arrivals or Established Tenants? History of Wolf Presence Influences Attitudes Toward the Carnivore. Wildlife Society Bulletin, Wildlife Society Bulletin 43 (4): 639-650.

Berezowska-Cnota T., Luque-Márquez I., Elguero-Claramunt I., Bojarska K., Okarma H., Selva N. 2017.

Effectiveness of different types of hair traps for brown bear research and monitoring. PLoS ONE 12 (10): e0186605, DOI: 10.1371/journal.pone.0186605. Pobierz pdf

Bojarska K., Kwiatkowska M., Skórka P., Gula R., Theuerkauf J., Okarma H. 2017.

Anthropogenic environmental traps: Where do wolves kill their prey in a commercial forest?. Forest Ecology and Management 397: 117-125, DOI: 10.1016/j.foreco.2017.04.013.

Selva N., Teitelbaum C.S., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Bojarska K., Mueller T. 2017.

Supplementary ungulate feeding affects movement behavior of brown bears. Basic and Applied Ecology 24: 68-76, DOI: 10.1016/j.baae.2017.09.007.
inne publikacje oryginalne

Baś G., Bojarska K., Śnieżko S., Król W., Kurek K., Okarma H. 2017.

Wykorzystanie siedlisk przez dziki Sus scrofa na terenie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 354-362.

Projekty

BPN/GIN/2021/1/00074/U/0000 Grant interwencyjny. Szakal złocisty w Polsce - groźny najeźdźca czy ofiara niewiedzy?.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Monitoring wilka w obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050, Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 i Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie PLH020063 – kontynuacja.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarach Natura 2000: Ostoja Gorczańska PLH120018, Ostoja Popradzka PLH120019.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33
2012/05/N/NZ8/00860 Indywidualne zróżnicowanie diety w grupie rodzinnej kooperatywnych drapieżników - rola pozycji społecznej w kształtowaniu zwyczajów pokarmowych u wilków.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 33

Inne

Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Frydryszak, D., Bojarska, K., Ostapowicz, K., Gatzka, R., Bautista, C., Sergiel, A., Śmietana, W., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Selva, N.
Poster: Daybed selection by brown bears in the Bieszczady Mountains, Poland
powrót do listy pracowników