Pracownicy

mgr inż. Magdalena Gąsienica-Staszeczek

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr inż. Magdalena Gąsienica-Staszeczek

tel.: 18 201 26 51
Jednostki organizacyjne:
Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich
Kariera naukowa:

2009, mgr inż., Biotechnologia stosowana, Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Lipińska A.M., Ćmiel A.M., Olejniczak P., Gąsienica-Staszeczek M. 2024.

Constraints on habitat possibilities: overwintering of a micro snail species facing climate change consequences in a harsh environment. Folia Biologica (Kraków) 72 (1): 1-10. https://doi.org/10.3409/fb_72-1.01. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Gąsienica‑Staszeczek M., Olejniczak P. 2022.

Role of enemy release and hybridization in the invasiveness of Impatiens balfourii and I. glandulifera. Journal of Plant Research, Springer 135 (5): 637-646 .

Najberek K., Olejniczak P., Berent K., Gąsienica- Staszeczek M., Solarz W. 2020.

The ability of seeds to float with water currents contributes to the invasion success of Impatiens balfourii and I. glandulifera. Journal of Plant Research, Springer: DOI 10.1007/s10265-020-01212-0. Pobierz pdf

Gąsienica-Staszeczek M., Zając K., Zając T., Olejniczak P. 2017.

In vitro culture of glochidia of the threatened freshwater mussel Unio crassus Philipsson 1788- the dilution problem. Invertebrate Reproduction & Development, DOI: 10.1080/07924259.2017.1362482 < http://www.tandfonline.com/eprint/GfZagxVHCdGtMuuHBFCW/full>.
inne publikacje oryginalne

Gąsienica-Staszeczek M., Olejniczak P. 2016.

Ochrona ex situ zagrożonych gatunków roślin na przykładzie działań Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (1): 14-25.

Projekty

POIS.05.01.00-00-152/09-00 Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne.
Kierownik projektu:

dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 40

Inne

Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Lipińska A. M, Ćmiel A. M, Olejniczak P., Gąsienica-Staszeczek M., Kwaśna D.
Wykład na konferencji: A fragile species in a harsh habitat: a case study of Vertigo moulinsiana population in extreme environmental conditions
powrót do listy pracowników