Pracownicy

dr Magdalena Lenda

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Ekologia krajobrazu rolniczego i produkcji żywności
Tematyka badań:

- ekologia gatunków inwazyjnych, głównie roślin i ptaków

- fragmentacja siedlisk; wpływ na bioróżnorodność

- metapopulacja; gatunków zagrożonych wyginięciem i ekspansywnych

- zapylacze; zagrożenia i ich ochrona

- zastosowanie socjologii i psychologii w ochronie przyrody

- ochrona przyrody

Kariera naukowa:

2002–2005 Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Biologia i Geologia, specjalność ochrona przyrody, ukończone tytułem licencjata w zakresie geologii
Tytuł pracy: „Stratygrafia serii wierchowej Tatr”
Promotor: prof. dr hab. Nestor Oszczypko

2002-2007 Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, magisterskie uzupełniające na kierunku Biologia i Geologia, specjalność ochrona przyrody, ukończone tytułem magistra.
Temat pracy: „Czynniki wpływające na obecność w płatach siedlisk i liczebność mewy białogłowej Larus cachinnans.”
Promotor: prof. dr hab. Michał Woyciechowski

2007- obecnie Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku - studia doktoranckie.
Temat doktoratu: „Inwazja orzecha włoskiego (Juglans regia L.) w Europie, jako efekt interakcji z rodzimymi gatunkami ptaków i zmian w rolnictwie”.
Promotor: prof. dr hab. Michał Woyciechowski

Przebieg pracy:

2009- 2010 - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; stanowisko techniczne

2010-2011 (styczeń) - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; asystent

2011 - 2012 - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; stanowisko techniczne

2013- obecnie - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; asystent

Członkostwo:

2008-2009 - SETAC

2011- 2013 - SCB

Nagrody:

2010- nagroda zespołowa III stopnia przyznawana przez Rektora UJ za osiągnięcia naukowe

2012 - nagroda FNP START dla młodych naukowców

2013 - nagroda FNP START dla młodych naukowców

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Bełcik M., Lenda M.L., Pustkowiak S., Woźniak B., Skórka P. 2023.

Social information modifies the associations between forest fragmentation and the abundance of a passerine bird. Scientific Reports, Springer Nature 13 (1): 21386; DOI:10.1038/s41598-023-48512-8. Pobierz pdf

Lenda M., Skórka P. 2023.

Land sparing must protect common species too. Nature 620 (7974): 492-492.

Lenda M., Skórka P., Jaźwa M., Lin H.-Y., Nęcka E., Tryjanowski P., Moroń D., Knops J.M.H., Possingham H.P. 2023.

Recognizing the importance of near-home contact with nature for mental well-being based on the COVID-19 lockdown experience. Ecology and Society 28 (3): 13. Pobierz pdf

Lenda M., Stuedel B., Skórka P., Zagrodzka Z.B., Moroń D., Bączek-Kwinta R., Janowiak F., Baran A., Possingham H.P., Knops J.M.H. 2023.

Multiple invasive species affect germination, growth, and photosynthesis of native weeds and crops in experiments. Scientific Reports 13 (1): 22146 (in press). Pobierz pdf

Skórka P., Grzywacz B., Moroń D., Lenda M. 2022.

COVID-19 in Memes: The Adaptive Response of Societies to the Pandemic?. International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (19): 12969 (https://doi.org/10.3390/ijerph191912969). Pobierz pdf

Lenda M., Skórka P., Kuszewska K., Moroń D., Bełcik M., Baczek Kwinta R., Janowiak F., Duncan D.H., Vesk P.A., Possingham H.P., Knops J.M.H. 2021.

Misinformation, internet honey trading and beekeepers drive a plant invasion. Ecology Letters, Wiley 24 (2): 165-169 (DOI: 10.1111/ele.13645).

Moroń D., Marjańska E., Skórka P., Lenda M., Woyciechowski M. 2021.

Invader-pollinator paradox: invasive goldenrods benefit from large size pollinators. Diversity and Distributions 27 (632-641 (DOI: https://doi.org/10.1111/ddi.13221)). Pobierz pdf

Pustkowiak S., Kwieciński Z., Lenda M., Żmihorski M., Rosin Z.M., Tryjanowski P., Skórka P. 2021.

Small things are important: the value of singular point elements for birds in agricultural landscapes. Biological Reviews 96: 1386-1403 (DOI: 10.1111/brv.12707).

Bełcik M., Lenda M.L., Amano T., Skórka P. 2020.

Different response of the taxonomic, phylogenetic and functional diversity of birds to forest fragmentation. Scientific Reports, Springer Nature 10 (1): 20320, DOI: 10.1038/s41598-020-76917-2.

Lenda M., Skórka P., Mazur B., Sutherland W., Tryjanowski P., Moroń D., Meijaard E., Possingham H.P., Wilson K.A. 2020.

Effects of amusing memes on concern for unappealing species. Conservation Biology 34: 1200-1209 (DOI: 10.1111/cobi.13523).

Maák I., Tóth E., Lenda M., Lőrinczi G., Kiss A., Juhász O., Czechowski W., Torma A. 2020.

Behaviours indicating cannibalistic necrophagy in ants are modulated by the perception of pathogen infection level. Scientific Reports (10).

Skórka P., Grzywacz B., Moroń D., Lenda M. 2020.

The macroecology of the COVID-19 pandemic in the Anthropocene . PLOS ONE 15 (7): e0236856 (DOI: 10.1371/journal.pone.0236856).

Kajzer-Bonk J., Skórka P., Bonk M., Lenda M., Rożej-Pabijan E., Wantuch M., Moroń D. 2019.

The effect of railways on bird diversity in farmland. Environmental Science and Pollution Research: DOI: 10.1007/s11356-019-06245-0.

Lenda M., Skórka P., Knops J., Żmihorski M., Gaj R., Moroń D., Woyciechowski M. Tryjanowski P. 2019.

Multispecies invasion reduces the negative impact of single alien plant species on native flora. Diversity and Distributions 25: 951-962 (DOI: 10.1111/ddi.12902).

Moroń D., Skórka P., Lenda M. 2019.

Disappearing edge: the flowering period changes the distribution of insect pollinators in invasive goldenrod patches. Insect Conservation and Diversity 12: 98-108 (DOI: 10.1111/icad.12305).

Lenda M., Skórka P., Mazur B., Ward A., Wilson K. 2018.

Ivory crisis: Role of bioprinting technology. Science 360: 277, DOI: 10.1126/science.aat0925. Pobierz pdf

Skórka P., Lenda M., Moroń D. 2018.

Roads affect the spatial structure of butterfly communities in grassland patches. PeerJ ((in press)). Pobierz pdf

Lenda M., Knops J., Skórka P., Moroń D., Woyciechowski M. 2017.

Cascading effects of changes in land use on the invasion of the walnut Juglans regia in forest ecosystems. Journal of Ecology 104: 671-686 (in press), DOI: 10.1111/1365-2745.12827.

Moroń D., Przybylowicz L., Nobis M., Nobis A., Klichowska E., Lenda M., Skórka P., Tryjanowski P. 2017.

Do levees support diversity and affect spatial turnover of communities in plant-herbivore systems in an urban landscape?. Ecological Engineering, Elsevier 105: 198-204, DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.04.052. Pobierz pdf

Moroń D., Skórka P., Lenda M., Celary W., Tryjanowski P. 2017.

Railway lines affect spatial turnover of pollinator communities in an agricultural landscape. Diversity and Distribution 23 (9): 1090-1097, DOI: 10.1111/ddi.12600.

Skórka P., Lenda M., Sutherland W.J. 2016.

Response of young and adult birds to the same environmental variables and different spatial scales during post breeding period. Landscape Ecology 31 (9): 2063-2078; DOI: 10.1007/s10980-016-0382-x. Pobierz pdf

Skórka P., Lenda M., Moroń D., Martyka R., Tryjanowski P., Sutherland W. J. 2015.

Biodiversity collision blackspots in Poland: separation causality from stochasticity in roadkills of butterflies. Biological Conservation 187: 154-163. [DOI: 10.1016/j.biocon.2015.04.017].

Moroń D., Skórka P., Lenda M., Rozej-Pabjan E., Wantuch M., Kajzer-Bonk J., Celary W., Mielczarek L.E., Tryjanowski P. 2014.

Railway embankments as new habitat for pollinators in agricultural landscape. PLOS ONE, PLOS 9 (7): e101297 (DOI: 10.1371/journal.pone.0101297).

Skórka P., Martyka R., Wójcik J. D., Lenda M. 2014.

An invasive gull replaces native waterbirds to habitats more exposed to native predators. Population Ecology 56: 359-374. Pobierz pdf

Lenda M., Witek M., Skorka P., Moron D., Woyciechowski M. 2013.

Invasive alien plants affect grassland ant communities, colony size and foraging behaviour. Biological Invasions (http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10530-013-0461-8.pdf).

Skorka P., Lenda M., Moron D., Kalarus K., Tryjanowski P. 2013.

Factors affecting road mortality and the suitability of road verges for butterflies. Biological Conservation (159): 148-157.

Skorka P., Nowicki P., Lenda M., Witek M., Sliwinska E.B., Settele J., Woyciechowski M. 2013.

Different flight behaviour of the endangered Scarce Large Blue butterfly Phengaris teleius (Lepidoptera: Lycaenidae) within and outside its habitat patches. Landscape Ecology (28): 533-546.

Skórka P., Lenda M., Moron D., Tryjanowski P. 2013.

New methods of crop production and farmland birds: effects of plastic mulches on species richness and abundance. Journal of Applied Ecology 50: 1387-1396.

Kajzer J., Lenda M., Kośmicki A., Bobrek R., Kowalczyk T., Martyka R., Skórka P. 2012.

Patch occupancy and abundance of local populations in landscapes differing in degree of habitat fragmentation: a case study of the colonial black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus. Journal of Biogeography 39: 371-381. [DOI: 10.1111/j.1365-2699.2011.02604.x].

Lenda M., Maciusik B., Skórka P. 2012.

Evolutionary, ecological and behavioural consequences of the presence of floaters in bird populations. North-Western Journal of Zoology, Zoology (8): 394-408.

Lenda M., Skórka P., Knops J.M.H., Moroń D., Tworek S., Woyciechowski M. 2012.

Plant establishment and plant invasions: an increase in a seed disperser combined with land abandonment cause a rapid invasion of the Walnut (Juglans regia) in Central Europe. Proceeding of the Royal Society B – Biological Sciences (279): 1491-1497.

Lenda M., Skórka P., Moron D., Rosin Z., Tryjanowski P. 2012.

The importance of the gravel excavation industry for the conservation of grassland butterflies. Biological Conservation (148): 180-190.

Moron D., Lenda M., Skorka P., Woyciechowski M. 2012.

Short-lived ants take greater risks during food collection. The American Naturalist (160): 744-750.

Skórka P., Wójcik J. D., Martyka R., Lenda M. 2012.

Numerical and behavioural response of Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus on population growth of the expansive Caspian Gull Larus cachinnans. Journal of Ornithology 153: 947-961. Pobierz pdf

Rosin Z., Myczko L., Skórka P., Lenda M., Moroń D., Sparks T.H., Tryjanowski P. 2011.

Butterfly responses to environmental factors in fragmented calcareous grasslands. Journal of Insect Conservation 16: 321-329.

Skórka P., Martyka R., Wójcik J.D., Lenda M. 2011.

Site parameters` variance - a missing dimension in the studies of nest-site selection?. Polish Journal of Ecology (59): 423-426.

Tryjanowski P., Hartel T., Baldi A., Szymanski P., Tobółka M., Herzon I., Goławski A., Konvicka M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T.H., Tworek S., Wuczyński A., Żmihorski M. 2011.

Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica (46): 1-12. Pobierz pdf

Lenda M., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Skorka P. 2010.

Do invasive species undergo metapopulation dynamics? A case study of the invasive Caspian Gull Larus cachinnans in Poland. Journal of Biogeography (37): 1824-1834.

Skorka P., Lenda M., Tryjanowski P. 2010.

Invasive alien goldenrods negatively affect grassland bird communities in Eastern Europe. Biological Conservation (143): 856-861.
publikacje popularno-naukowe

Lenda M. 2021.

Ochrona przyrody w Polsce i Australii. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 4-13.

Projekty

Sonata - 2021/43/D/NZ9/02990 Usługi ekosystemowe, inwazyjne gatunki obce i agronomia. Czy możemy opuszczać grunty rolne dla ochrony rodzimej różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, jeśli ryzyko inwazji jest wysokie?.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
MNiSW Współdzielenie czy opuszczanie dla ochrony przyrody – co jest lepszą strategią?.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
1324/1/MOB/IV/15/2016/0 Podejmowanie decyzji w kształtowaniu bioróżnorodności krajobrazu rolniczego przy uwzględnieniu ryzyka inwazji obcych gatunków oraz hierarchizacja działań ochronnych.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
81/GDOŚ/2017 Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Barbara Tokarska-Guzik
IP2012 029472 Interakcje między obcymi inwazyjnymi roślinami i ich wpływ na rodzimą florę na opuszczonych gruntach rolniczych – synergia czy antagonizm?.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
IP2011 029671 Wpływ fragmentacji siedliska na występowanie inwazji i jej efekty – przykładowe badania nad ekspansywną mewą białogłową i rodzimymi ptakami wodnymi.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
UMO-2011/01/N/NZ8/03211 Fragmentacja czy inwazja - co jest większym zagrożeniem dla bioróżnorodności.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
powrót do listy pracowników