Projekt

IP2012 029472 Interakcje między obcymi inwazyjnymi roślinami i ich wpływ na rodzimą florę na opuszczonych gruntach rolniczych – synergia czy antagonizm?.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
Źródło finansowania:MNISW
Kwota na realizację:161 875 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015
Lista projektów