Atlas płazów i gadów Polski

test

Atlas płazów i gadów Polski″ w wersji internetowej i interaktywnej.

Od ukazania się pierwszego wydania „Atlasu płazów i gadów Polski” (2003) minęło zaledwie kilka lat, to jednak w środowisku herpetologów, jak też przyrodników zainteresowanych herpetologią i zaangażowanych w ochronę przyrody narosło przekonanie o potrzebie wydania nowego atlasu.

W ostatniej dekadzie pojawiło się w Polsce co najmniej kilkanaście publikacji poświęconych lokalnej faunie czy też wybranym populacjom płazów i gadów. Powstało kilka monografii herpetologicznych, rozpraw oraz szereg prac problemowych ogłoszonych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Wszystkie one stwarzają silną podbudowę merytoryczną planowanego atlasu. O nowe materiały wzbogaciła się ponadto od lat otwarta komputerowa baza danych Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, do której napłynęły informacje z ostatnich kilku lat od obserwatorów z różnych zakątków kraju.

Postęp prac nad każdym gatunkiem uwzględnionym w atlasie będzie widoczny w internecie, w formie mapy Polski z siatką koordynatów geograficznych (pola 10'x5').