Atlas ssaków Polski

test  „Atlas ssaków Polski″ w wersji internetowej i interaktywnej.

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie od 2010 r. prowadzi i koordynuje prace nad interaktywnym atlasem rozmieszczenia ssaków Polski, które realizowane są przy współpracy z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Muzeum i Instytutem Zoologii PAN w Warszawie i Zakładem Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu. Atlas zawiera dane o wszystkich ssakach występujących na terenie Polski począwszy do 1980 r. Dane zbierane są w oparciu o siatkę kwadratów 10 km x 10 km.