Baza danych GEOCONSERVATION

testBaza danych „GEOCONSERVATION – obiekty i obszary przyrody nieożywionej w Polsce” gromadzi dane o obiektach przyrody nieożywionej o istotnych walorach naukowych, edukacyjnych i krajobrazowych, objętych ochroną prawną na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 nr 151 poz. 1220).

Celem bazy jest ukazanie stanu prawnej ochrony przyrody nieożywionej w Polsce, co umożliwia ocenę zaawansowania tej ochrony i potrzeb w tym zakresie na tle georóżnorodności obszaru Polski. Obejmuje ona obiekty chronione jako pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne oraz położone w obrębie rezerwatów przyrody różnego typu (nie tylko rezerwatów przyrody nieożywionej).