Repozytorium Cyfrowe Instytutu (RCIN IOP PAN)

Zapraszamy do korzystania z bazy rcin.org.pl/iop

Kolekcja Instytutu Ochrony Przyrody PAN (na platformie rcin.org.pl) obejmuje naukowe zasoby w otwartym dostępie:

  • książki: np. czerwone księgi, czerwone listy roślin i zwierząt
  • czasopisma: Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Studia Naturae, Ochrona Przyrody, Nature Conservation,
    Acta Hydrobiologica, Supplementa ad Acta Hydrobiologica
  • mapy

     FILM

test