Projekt

 Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34
Źródło finansowania:Umowa numer 51/GDOŚ/2020
Okres realizacji: 2021
Opis projektu:

Część 1 zamówienia: Raki (rak pręgowany Orconectes limosus; rak sygnałowy Pacifastacus leniusculus; rak luizjański Procambarus clarkii; rak marmurkowy Procambarus fallax f. virginalis).

Lista projektów