Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce

test

Polska czerwona księga zwierząt - Bezkręgowce - internetowa wersja opracowania

Polską czerwoną księgę zwierząt - Bezkręgowce” opracowano w wersji internetowej i klasycznej.

W niniejszym opracowaniu „Polskiej czerwonej księgi zwierząt - Bezkręgowce” opisano 236 gatunków bezkręgowców, w tym: 1 gatunek pijawki, 2 gatunki skorupiaków, 5 gatunków pajęczaków, 198 gatunków owadów i 30 gatunków mięczaków. Jest to więc zaledwie 0,8% wszystkich gatunków zwierząt bezkręgowych notowanych w Polsce i niespełna 10 procentowa próbka gatunków wymarłych i zagrożonych spośród wpisanych na karty naszej krajowej „Czerwonej listy zwierząt ..” (Głowaciński – red. 2002).