Red.: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Gatunki obce w faunie PolskiWydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
ISBN 978-83-61191-56-8
Format: A4
Oprawa: twarda
Liczba stron: 698
Język: polski, część w j. angielskim

Dwutomowe opracowanie „Gatunki obce w faunie Polski” jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowego zbadania i scharakteryzowania zjawisk związanych z napływem obcych gatunków zwierząt. Przedkładane opracowanie, jakkolwiek nie obejmuje wszystkich aspektów omawianej problematyki (m.in. nie uwzględnia drobnoustrojów i pierwotniaków, zagadnień związanych ze zmianami genetycznymi w wyniku krzyżowania się gatunków i odrębnych populacji), jest ogólnokrajową ewidencją i diagnozą przypadków introdukcji i inwazji gatunków zwierząt obcego pochodzenia na miarę dzisiejszej wiedzy, a także próbą oszacowania ekologicznych i społecznych skutków tego rodzaju zjawisk w polskiej przyrodzie.

Wydanie elektroniczne Gatunków obcych w faunie Polski.

Spis treści