9.00 zł (+ 5% VAT) *

Głowaciński Z. (red.) 2002.

Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Suplement.Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
ISBN: 83-901236-8-1, ISBN: 83-88934-21-X
Format: A4
Oprawa: miękka
Liczba stron: 74
Język: polski, podsumowania w j. angielskim

* cena obejmuje dwie częsci:
1. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce,
2. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Suplement + CD-ROM.

Alfabetyczny wykaz gatunków kręgowców i bezkręgowców według kategorii IUCN/WCU, z podaniem międzynarodowego statusu prawnego.