Niedostępna w sprzedaży


Głowaciński Z. (red.) 2001.

Polska czerwona księga zwierząt. KręgowceWydawca: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
ISBN: 83-09-01735-7
Format: A4
Oprawa: twarda
Liczba stron: 452
Język: polski, częsciowo angielski

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce - pierwszy tom Polskiej czerwonej księgi zwierząt (1992, 2001 t. 1, 2004 t. 2)

Księga jest dziełem zbiorowym, poświęconym analizie i ocenie zagrożeń krajowej fauny kręgowców, wykonanym według najnowszych standardów oraz rekomendacji Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) i innych organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt kręgowych występujących w Polsce, z dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia. Przedstawia stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony.  Jest podstawowym materiałem naukowym dla tworzenia strategii ochrony rodzimej fauny, w tym również rozwiązań formalno–prawnych, w szczególności prawa dotyczącego ochrony gatunkowej zwierząt sensu lato (ochrona gat. ścisła, łowiecka, rybacka).

Księga ta powstała w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (wydawca PWRiL, Warszawa) pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Głowacińskiego. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu zoologów z niemal wszystkich ośrodków akademickich i naukowych Polski.

Polską czerwoną księgę zwierząt wydano w latach:

1992

2001 t. I, Kręgowce

2004 t. 2, Bezkręgowce

Spis treści