Struktura

Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

mgr inż. Ewa Samulak

tel.: 18 201 26 51
Działalność:

Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich

Instytut Ochrony Przyrody PAN

ul. Antałówka 13
34-500 Zakopane

 

Górski Ogród Botaniczny
część dydaktyczna:
ul. Krupówki 10a
34-500 Zakopane

część naukowa:
ul. Antałówka 13
34-500 Zakopane

Górski Ogród Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN przy ul. Krupówki 10a w Zakopanem jest udostępniony dla zwiedzających.
Ogród można zwiedzać od wtorku do czwartku w godz. 9:00 - 14:00.
Wstęp bezpłatny.   MAPA

Górski Ogród Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN stał się członkiem the Climate Change Alliance of Botanic Gardens.

Więcej o the Climate Change Alliance of Botanic Gardens:

https://www.rbg.vic.gov.au/plants-and-landscapes/climate-change-alliance

Zaproszenie do przyłączenia się do the Climate Change Alliance of Botanic Gardens

Link do Formularza członkowskiego - zostań członkiem the Climate Change Alliance of Botanic Gardens:

https://www.rbg.vic.gov.au/plants-and-landscapes/climate-change-alliance/join-alliance

------------------------------------------------------------------------------------

Sklep "Świat Kwiatów" jest sponsorem działalności Górskiego Ogrodu Botanicznego w Zakopanem.

Realizowane działania badawcze:

Lokalne adaptacje roślin górskich w gradiencie wysokości

Publikacje

Lipińska A.M., Ćmiel A.M., Olejniczak P., Gąsienica-Staszeczek M. 2024.

Constraints on habitat possibilities: overwintering of a micro snail species facing climate change consequences in a harsh environment. Folia Biologica (Kraków) 72 (1): 1-10. https://doi.org/10.3409/fb_72-1.01. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Wysoczański W., Węgrzyn E., Olejniczak P. 2023.

Flowers of Impatiens glandulifera as hubs for both pollinators and pathogens. NeoBiota, Pensoft 87: 1–26. Pobierz pdf

Kapusta J., Kruczek M., Pochron E., Olejniczak P. 2022.

Welfare of encaged rodents: Species specific behavioral reaction of voles to new enrichment items. Applied Animal Behaviour Science, Elsevier 246 (105522).

Najberek K., Solarz W., Gąsienica‑Staszeczek M., Olejniczak P. 2022.

Role of enemy release and hybridization in the invasiveness of Impatiens balfourii and I. glandulifera. Journal of Plant Research, Springer 135 (5): 637-646 .

Komur P., Chachuła P., Kapusta J., Wierzbowska I., Rola K., Olejniczak P., Mleczko P. 2021.

What determines species composition and diversity of hypogeous fungi in the diet of small mammals? A comparison across mammal species, habitat types and seasons in Central European mountains. Fungal Ecology, Elsevier 50 (101021).

Samulak E. 2021.

Ogrodowe wieści – jesień . Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (4): 76-79. Pobierz pdf

Franklin S. B., Olejniczak P., Samulak E., Šibíková M., Bacigál T., Nechaj J., Šibík J. 2020.

Clonal plants in disturbed mountain forests: Heterogeneity enhances ramet integration.. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, Elsevier 44: 125533.

Najberek K., Olejniczak P., Berent K., Gąsienica- Staszeczek M., Solarz W. 2020.

The ability of seeds to float with water currents contributes to the invasion success of Impatiens balfourii and I. glandulifera. Journal of Plant Research, Springer: DOI 10.1007/s10265-020-01212-0. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Pusz W., Patejuk K., Olejniczak P. 2020.

Two sides of the same coin: Does alien Impatiens balfourii fall into an ecological trap after releasing from enemies?. Environmental and Experimental Botany 176: 104103. Pobierz pdf

Samulak E., Olejniczak P. 2020.

Czy ubożenie różnorodności gatunkowej roślin można powstrzymać? Przykład działań prowadzonych na terenie Tatr. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 74-83.

Dominiak-Świgoń M., Olejniczak P., Nowak M., Lembicz M. 2019.

Hyperspectral imaging in assessing the condition of plants: strengths and weaknesses. Biodiversity Research and Conservation 55 (1): 25-30.

Dominiak M., Olejniczak P., Lembicz M. 2019.

Diversified impact of mycorrhizal inoculation on mother plants and daughter ramets in the clonally spreading plant Hieracium pilosella L. (Asteraceae). Plant Ecology 220: 757-763.

Najberek K., Pusz W., Solarz W., Olejniczak P. 2018.

The seeds of success: release from fungal attack on seeds may influence the invasiveness of alien Impatiens. Plant Ecology 219(10): 1197-1207. Pobierz pdf

Olejniczak P., Czarnoleski M., Delimat A., Bartosz M.M., Szczepka Sz. 2018.

Seed size in mountain herbaceous plants changes with elevation in a species-specific manner. PloS one 13 (6): e0199224.

Gąsienica-Staszeczek M., Zając K., Zając T., Olejniczak P. 2017.

In vitro culture of glochidia of the threatened freshwater mussel Unio crassus Philipsson 1788- the dilution problem. Invertebrate Reproduction & Development, DOI: 10.1080/07924259.2017.1362482 < http://www.tandfonline.com/eprint/GfZagxVHCdGtMuuHBFCW/full>.

Najberek K., Nentwig W., Olejniczak P., Król W., Baś G., Solarz W. 2017.

Factors limiting and promoting invasion of alien Impatiens balfourii in Alpine foothills. Flora - Morphol. Distrib. Funct. Ecol. Plants 234: 224-232, DOI: 0.1016/j.flora.2017.08.002. Pobierz pdf

Ślesak H., Dziedzic K., Kwolek D., Cygan M., Mizia P., Olejniczak P., Joachimiak A. J. 2017.

Female versus male: Rumex thyrsiflorus Fingerh. under in vitro conditions. Does sex influence in vitro morphogenesis?. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Springer 129 (3): 521-532, DOI: 10.1007/s11240-017-1197-4. Pobierz pdf

Gąsienica-Staszeczek M., Olejniczak P. 2016.

Ochrona ex situ zagrożonych gatunków roślin na przykładzie działań Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (1): 14-25.

Czarnoleski M., Olejniczak P., Górzyńska K., Kozłowski J., Lembicz M. 2013.

Altered allocation to roots and shoots in the endoplazmatyczny seedlings of Puccinellia distans (Poaceae). Plant Biology 15: 264-273.

Czarnoleski M., Pawlik K., Olejniczak P., Kozłowski J., Lembicz M. 2012.

An endophytic fungus reduces herbivory in its recently colonised grass host: a food-choice experiment on common voles, weeping alkaligrass and Epichloë typhina. Plant Ecology 213 (6): 1049-1053.

Delimat A., Kustosz D., Walusiak E. 2012.

Nowe stanowiska czosnku niedźwiedziego Allium ursinum L. na granicy Tatr i na Podtatrzu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 31 (1): 99-119.

Bogdanowicz A.M., Olejniczak P., Lembicz M., et al. 2011.

Costs of reproduction in life history of a perennial plant Carex secalina. Central European Journal of Biology 6: 870-877.

Kustosz D., Walusiak E., Zieliński J. 2011.

Szafran spiski Crocus scepusiensis w Paśmie Leskowca w Beskidzie Małym (Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (3): 261-264.

Lembicz M., Gorzynska K., Olejniczak P. 2011.

Geographical distribution and effects of choke disease caused by Epichloe typhina in populations of the grass Puccinellia distans in Poland. Sydowia 63: 35-48.

Lembicz M., Olejniczak P., Zukowski W., et al. 2011.

Effect of mother plant age on germination and size of seeds and seedlings in the perennial sedge Carex secalina (Cyperaceae). Flora 206: 158-163.

Olejniczak P. 2011.

Overcompensation in response to simulated herbivory in the perennial herb Sedum maximum. Plant Ecology 212 (11): 1927-1935.

Kustosz D. 2008.

Szafranologia, czyli rzecz o szafranie. Wiadomości Botaniczne 1/2 (52): 137-141.

Projekty

POIS.02.04.00-00-0014/16 Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym https://pulspois.iop.krakow.pl.
Kierownik projektu:
N N304 309240 Siedliskowe uwarunkowania wielkości nasion roślin górskich: testowanie przewidywań teorii optymalnego rozmiaru potomka.
Kierownik projektu:
POIS.05.01.00-00-152/09-00 Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne.
Kierownik projektu:

Inne

Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Lipińska A. M, Ćmiel A. M, Olejniczak P., Gąsienica-Staszeczek M., Kwaśna D.
Wykład na konferencji: A fragile species in a harsh habitat: a case study of Vertigo moulinsiana population in extreme environmental conditions
powrót do listy jednostek