Projekt

KBN Nr 6 PO4 G 03 616  Ocena jakości wody w oparciu o makrobezkręgowce denne – naukowe podstawy opracowania polskiej metody standardowej.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:KBN
Okres realizacji: 1999 - 2002
Lista projektów