Projekt

KBN Nr 6 PO4 C 04 117 Rozkład allochtonicznej materii organicznej w rzece przez grzyby wodne (Hyphomycetes) i makrobezkręgowce.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:KBN
Okres realizacji: 1999 - 2001
Lista projektów