Projekt

6 PO4F 06216 Strategia odbudowy różnorodności biologicznej obszarów chronionych dotkniętych klęską powodzi [Strategy of reconstruction of biological diversity in areas of high natural value affected with the disaster inundation].
Wykonawcy:
Okres realizacji: 1999 - 2003
Lista projektów