Projekt

N N304 285937 Różnorodność gatunkowa i rozmieszczenie geograficzne krasnorostów słodkowodnych (Rhodophyta) wybranych ekosystemów wodnych Polski oraz zróżnicowanie genetyczne w obrębie populacji europejskich.
Wykonawcy:
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:295 125 PLN
Okres realizacji: 2009 - 2013
Lista projektów