Aktualności

BAZY DANYCH | 2016.08.28

Udostępniamy Państwu interaktywne bazy danych przyrodniczych prowadzone przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
Zachęcamy do zgłaszania obserwacji na stronach internetowych baz.

Atlas ssaków Polski: https://www.iop.krakow.pl/Ssaki/gatunki

Kotewkahttps://www.iop.krakow.pl/kotewka?fbclid=IwAR0ViiZGmiCv725JcmuviXnGtAYHJKYTt7_36uOq-KT_-KEwcs1CUnSfBqc

Płazy i gady: https://www.iop.krakow.pl/plazygady/zglos-obserwacje

Zakwit sinicowy - zaznacz: https://arcg.is/0jqvCn

Zwierzęta na drodze: www.zwierzetanadrodze.pl

Dostęp do innych baz danych i wydań internetowych